Kahvipöydän ääressä keskustelu kuplii – työpajat & minityöpajasarja 2021-22

Kuvassa neljä henkilöä lyömässä nyrkkejä yhteen onnistumisen merkiksi.

Mitä ovat PITSin työpajat & minityöpajasarja?

PITS-hanke fasilitoi ja järjestää yhdessä yhteistyöyritysten kanssa kahdenlaisia työpajoja. Näissä tarkoituksena on kerätä yhteisen intressin omaavat yritykset saman pöydän ääreen.

Työpajat

Laajemmat, useille aiheen ympärillä toimiville yrityksille tarkoitetut tapahtumat ovat nimeltään työpajoja. Näihin osallistuu noin 10-30 yritysedustajaa. Työpajoissa innovoidaan paperi- ja pakkausalan, rakennetun ympäristön sekä elintarvikealan sivuvirtojen hyötykäyttökohteita. Työpajat järjestetään hybridinä, jotta mahdollisimman monella aiheesta kiinnostuneella ympäri Pirkanmaanta olisi mahdollisuus osallistua tapahtumiin. Näitä PITS-hanke järjestää muutaman kerran vuodessa.

💎 Näiden tavoitteena on tehostaa jo olemassa olevia teollisia symbiooseja, luoda valtakunnallista FISS-toimintaa Pirkanmaalle sekä johtaa uusiin minityöpajasarjoihin.

Minityöpajasarja

Pienimuotoisemmat, tietyn aihion ympärille rakennetut, yleensä 2-3 yritysedustajalle järjetetyt tilaisuudet ovat nimeltään minityöpajoja. Minityöpaja on usein jatkoa sitä edeltäneelle työpajalle, mutta minityöpajoja voidaan järjestää myös kokonaan työpajojen ulkopuolelta esiin nousseista aihioideoista. Minityöpajoissa kehitystyö viedään jo konkreettiselle tasolle, muun muassa demonstraatioiden muodossa.

💎 Näiden avulla tähdätään uusien symbioosikumppanuuksien luomiseen ja parhaassa tapauksessa uusien tuotteiden lanseeraamiseen.

 

Toteutuneet työpajat

PITS-hankkeen ensimmäinen ideointipaja 17.3.2021

PITSin ensimmäisen työpaja järjestettiin vuoden 2021 maaliskuussa. Verkkomuotoisen työpajan juonsi Simo Frangen. Työpaja keskittyi PITS-hankkeen taustaesittelyyn, muun muassa FISS-toimintaan (Teolliset symbioosit Suomessa) pohjautuen sekä koordinaattorina toimivan Motivan toimesta että yrityskokemuksen Kouvola Innovation Oy:n kautta.

Tässä työpajassa myös esiteltiin konkreettisia esimerkkejä teollisien symbioosien synnyttämistä tuotteista: tekstiilijätteestä kiertotaloustuotteeksi (Nextiili) sekä kaurankuoresta leipäpussiksi (Fazer).

Kohti teollisia symbiooseja -työpaja 2.6.2021

Tämä työpaja järjestettiin vuoden 2021 kesäkuussa. Työpaja oli Nokialla, Cirecon tiloissa Tehdassaaressa ja tapahtumaan oli mahdollista osallistua myös Zoomin välityksellä.

Työpaja alkoi leppoisasti aamukahveilla, jonka jälkeen kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja Suomen Pakkausyhdistys ry:n Antro Säilältä, VTT:n Tuulamari Helajalta sekä Cireco Finland Oy:n Perttu Ketolalta. Aamupäivällä oli luvassa työpajaosuus, jossa ideoitiin teollisia symbiooseja pienryhmissä. Loppupäivästä tutustuttiin myös kelluvaan, moduulirakenteiseen asuntorakentamiseen Nokialla Tehdassaaressa.

Materiaalivirrat rahaksi -työpaja 24.11.2021

Marraskuussa 2021 PITS-hanke järjesti yhdessä Circwaste-hankkeen ja Motivan kanssa Pirkanmaan alueen yrityksille ideointipajan, jossa pyrittiin tehostamaan jäte- ja sivuvirtamateriaalien kiertoa Materiaalitori-palvelun avulla. Työpaja pidettiin Tampereella, Virroilla ja Sastamalassa sekä verkossa etäyhteyksin.

Ylijäämästä tuottavaksi resurssiksi -työpaja 5.10.2022

Ruskaisen lokakuun ensimmäisellä viikolla järjestettiin elintarvikealan toimijoille suunnattu hybridityöpaja. Osallistuneisiin toimijoihin lukeutui muun muassa leipomoita, panimoita ja paahtimoita.

Työpajassa keskeisimpinä sivuvirtoina olivat kahvipavun kuoret, juuttisäkit ja niiden sisäpussit sekä taikinapalat. Lisäksi hera oli ennalta tunnistettu sivuvirta, jolle ei kuitenkaan tässä työpajassa löytynyt hyödyntäjää.

Tilaisuuden alkuun nautittiin mm. Campusravitan leipomia mäskisämpylöitä. Ensimmäisenä puheenvuorona kuultiin inspiroiva pakkaustarina Fazerin Piia Soininen-Tengvallilta. Hän kertoi Fazerin kaurankuoresta valmistetun leipäpussin tarinan, joka on oiva esimerkki elintarviketeollisuuden sivuvirran hyödyntämisestä. Toinen puheenvuoro oli Excellence Finlandin Petri Lehtipuun: ”Vastuullisuus lisäarvon tuottajana”. Lopuksi pääsimme vierailemaan TAMK:n paperilaboratorioon seuraamaan mäskipaperin valmistusta.

💎 Tuottoisa työpaja poiki käyntikorttien vaihtoja sekä fyysisten sivuvirtojen, kuten juuttisäkkien luovuttamista yritykseltä toiselle! Juuri tästä on PITS-hankkeessa kyse; mahdollisten symbioosikumppanuuksien testaamisesta käytännön tasolla.

Rakennusjäte – kustannuksesta tuotoksi! -työpaja 14.11.2022

Tampereen Nokia Arenalla maanantaiaamu alkoi tasaisella puheensorinalla ja tuhdilla aamiaisella. Tämä Paidia-tilassa järjestetty tilaisuus oli kohdennettu rakennusalan toimijoille, aina tilaajista rakentajiin. Tilaisuuden seminaariosuudessa Elli Kinnunen, A-Insinöörit suunnittelu Oy:lta ja Karoliina Tuukkanen, Tampereen kaupungilta kertovat näkemyksiään ja uusia tuulia kiertotalousratkaisuista alalla.

Tilaisuuden ideapajaosuudessa verkostoiduttiin ja keskusteltiin rakennusjätteiden sekä muiden rakennetun ympäristön ylijäämämateriaalien hyödyntämisestä eri rakennusalan yritysten kesken. Esiin nostettiin haasteet sekä mahdollisuudet rakennusjätteiden kierrättämiselle ja mahdolliset keinot toiminnan edistämiselle.

💎 Kahdessa eri työpajaryhmässä keksittiin lennokkaita kehitysehdotuksia rakennusjätteiden hyödyntämiselle, joiden toteuttamiseen päivän puhujat antoivat loistavia esimerkkejä. Kokonaisuutena päivä oli onnistunut ja nosti keskusteluun haastavan aihealueen.

 

Minityöpajasarja

Minityöpajan rakenne step by step:

  • Yritysedustajien esittäytymiset
  • Sivuvirtaa luovuttava taho; sivuvirran kuvaus (mm. volyymi, jatkuvuus, puhtaus, säilytys)
  • Sivuvirtaa vastaanottava taho; hyödyntämismahdollisuudet
  • Haasteiden tunnistaminen
  • Logistiikan suunnittelu
  • Jatkotoimenpiteet (mm. demonstraatiosta sopiminen)

Teolliset symbioosit kumialalla -minityöpaja 1.4.2022

Huhtikuussa 2022 järjestettiin kumin hyödyntämiseen keskittyvä tapaaminen. Tämä kuormalavoja, teknisiä tekstiilejä ja kumimateriaaleja koskeva etäpaja pidettiin Teamsissä. Pajassa keskusteltiin edellä mainittuihin raaka-aineisiin liittyvistä yhteistyömahdollisuuksista.

Tämä minityöpaja on jatkoa jo aiemmin hankkeessa tehdylle työlle. Materiaalivirtaselvitysten ja aiemmin järjestettyjen työpajojen avulla on saatu näkemystä Pirkanmaan materiaalivirtoihin ja yritysten tarpeisiin. Tässä pajassa kohtasivat sellaiset yritykset, joiden välillä on tunnistettu olevan symbioosiaihio ja mahdollisuus yhteistyöhön.

💎 Työpaja johti kahden erilaisen symbioosikumppanuuden tunnistamiseen ja sen myötä erillisten minityöpajojen järjestämiseen!

Mäskistä sämpyläksi -minityöpaja 4.5.2022

Toukokuussa PITS-projektitiimi vieraili yhdessä Campusravitan kanssa Koskipanimon luona. Campusravita on ravintolayritys, joka opiskelija- ja henkilöstöruokailupalveluita, sekä kahvilapalveluita. Koskipanimo valmistaa oluita, siidereitä ja panimosimaa. Tapaamisessa keskusteltiin mäskin hyödyntämismahdollisuuksista ja innovoitiin sen käyttämistä Campusravitan sämpylöissä.

Kuvassa pussillinen kosteaa mäskiä sekä siitä leivottaja mäskisämpylöitä.

💎 Campusravita sai mukaansa Koskipanimon panimolta mäskiä noin 10 litraa. Campusravitan tiloissa järjestettiin leivontademonstraatio 31.5.2022.

Ylijäämäkumi ja tekstiilit -minityöpaja 15.6.2022

Kesäkuussa järjestettiin minityöpaja ylijäämäkumin ja polyamidikääreen ympärille. Paja pidettiin Teamsin välityksellä. Paikalla oli kahden eri yrityksen edustajat sekä PITSin projektitiimi.

Tapaamisen aikana kumiaihion osalta selvisi lisätietoja muun muassa kumin sisältämistä eri kumilaaduista, sen haastavista ominaisuuksista sekä kumin erilliskeräyksen järjestämisestä. Tekstiiliaihion puolella haasteeksi todettiin alhainen volyymin taso. Tarve kumisivuvirralle olisi mahdollisesti urakkaluonteista, joten symbioosiaihio tulee tarvitsemaan uusia tapaamisia tulevaisuudessa, jotta se saadaan tuotua käytännön tasolle.

💎 Osallistujat olivat erittäin kiinnostuneita yhteistyöstä ja keskustelu oli innostuneen kuplivaa. Jatkotoimenpiteeksi sovittiin mahdollisuuksien lisäkartoittaminen kummankin yrityksen toimesta. Tämän jälkeen yritykset ovat uudelleen yhteydessä toisiinsa.

 

Kirjoittajat: Ginstia Haatainen ja Sanni Joukainen

Kuvat: Shutterstock (pääkuva), Ginstia Haatainen (muut)

Graafinen toteutus: Ginstia Haatainen