Case: kuormalavoista teatterilavaksi – toukokuu 2022

Kuormalavat, mustavalkokuva.

Monikäyttöiset kuormalavat

Kuormalavat. Nuo 2020-luvun puiset monikäyttösankarit! Kuormalavojen suosio monenmoisessa käyttötarkoituksessa on tiettävästi lisääntynyt viime vuosina ja nykyään niitä voidaan teollisuuden lisäksi nähdä myös yksityishenkilöiden käytössä muun muassa kukkaistutuslaatikkoina, säilytyshyllyinä ja sohvaryhminä.

Kuormalavoille voidaan löytää uusi käyttökohde luonnollisen tavaran kuljetuksen ja varastoinnin lisäksi muualtakin. Kiertotalouden kannalta on kuitenkin oleellista, että käytetyt kuormalavat ylipäätänsä saavat uuden elämän, esimerkiksi uudelleen käytön kautta. Uudelleen käyttö on jonkin esineen käyttämistä uudelleen – samassa käyttötarkoituksessa johon se on alunperin valmistettu.

Miten kuormalavat liittyvät PITS-hankkeeseen?

PITS-hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään yhteistyömahdollisuuksia, joissa toisen yrityksen sivuvirroista eli ylijäämämateriaaleista tulee toiselle yritykselle raaka-ainetta. Näin materiaalit saataisiin tehokkaammin kiertoon, eikä niitä tarvitsisi luokitella vielä jätteeksi.

PITS-hankkeessa kuormalavat ovat nousseet useamman eri yrityksen sivuvirtana esille niin paperi- ja pakkausteollisuuden kuin muoviteollisuudenkin puolelta. Tämä johtuen siitä, että kuormalavojen käyttö kuljetuksessa ja säilytyksessä on melko yleistä. Seuraavaksi esitellään eräs PITS-hankkeessa toteutunut symbioosiaihio eli yhteistyömahdollisuus.

CASE-ESIMERKKI

Aiemmin esitellyn esimerkkicasen ollessa uudelleen käyttöä, keskittyy tämä case kuormalavojen hyötykäyttöön uutena tuotteena. Tässä tapauksessa yrityksen oman toiminnan sivuvirtana syntyville kuormalavoille keksittiin täysin uusi käyttökohde.

Lavoja vastaanottava yritys haki ylijääneet kuormalavat itselleen, huolsi niitä hiukan ja valmisti niistä kesäteatterin esiintymislavan! Kuten alussa mainittiin, löytyy kuormalavoille – kuten muillekin sivuvirroille usein varsin erikoisia käyttötapoja.

Tämä case jäi tällä kertaa kertaluontoiseksi, mutta muistuttaa yrityksiä varmasti siitä, että joissain tilanteissa pieni töytäisy kiertotaloushanke PITS:ltä, tapaaminen tai puhelu yritysten kesken sekä logistiikan hoitaminen, voivat poikia sekä kiertotaloustoimintaa, että rahallista säästöä.

 

Omat sivuvirrat uudelleen käyttöön tai hyötykäyttöön?

Me PITS:llä ideoimme villejäkin innovaatioita, jotka haastavat aiemmin tunnettuja tapoja toimia, tule mukaan!

Ota yhteyttä sähköpostilla: pits.tamk@tuni.fi

tai jätä lyhyt viesti yhteydenottolomakkeella

 

 

Kirjoittaja: Ginstia Haatainen

Kuva: Shutterstock