Valmennusohjelma esillä TAMK conferenssissa

Tuni logo

Dimes valmennusohjelma on suunniteltu tukemaan sote-alan lähijohtajien ja tiiminvetäjien esihenkilövalmiuksia. Palautteiden perusteella se sopii erinomaisesti muidenkin alojen esihenkilöille. Teimme konferenssiosallistujia varten demo-osion, jonka avulla jokainen aiheesta kiinnostunut pääsee tutustumaan siihen.

Demo-osio löytyy osoitteessa https://dimes.tuni.fi/kokeile

Vapaasti käytettävissä olevaan demo-osioon on luotu tiivis tutustumiskierros Dimes-valmennusohjelman kymmenestä aiheesta. Jokaista valmennusohjelman aihetta on havainnollistettu   autenttisilla sisältönäkymillä, joiden tarkoitus on havainnollistaa valmennusohjelman varsinaista sisältöä. Valmennusohjelman pedagogisia ratkaisuja havainnollistetaan useilla sovelluksen aktiviteettityökaluilla, joita ovat mm. erilaiset kysymystyypit, gallupit, valkotaulu, järjestelytehtävä ja hot spot-tehtävä. Demo-osio on  laadittu saman mittaiseksi kuin valmennusohjelman osiotkin ovat, eli sen huolellinen läpikäyminen vie noin 15–30 minuuttia.

Demo-osio avattiin TAMK konferenssissa 3.2.2022.  Aktivoivassa työpajassa oli osallistujina 29 tamkilaista eri koulutusaloilta. Vuosittain pidettävän konferenssin tavoitteena on nostaa esiin TAMKin henkilöstön osaamista, kokemuksia ja tekemisiä niin hankkeista kuin muistakin ajankohtaisista innovaatioista ja käytänteistä.

Dimes valmennusohjelma on laadittu Digimentori esimiesosaamisen vahvistaja -hankkeessa vuosina 2019–2022.

Kirjoittaja Sari Himanen