Dimes

Hankkeessa tuotetaan sovellus nimeltään Dimes, DIgitaalinen Mentori ESimiehille.

Dimes mahdollistaa tiiminvetäjien ja lähiesimiesten parantuneen osaamisen toimia innostavana valmentajana ja osaavana esikuvana tiimilleen yhä laadukkaamman hoitotyön toteuttamisessa.

Dimes sisältää työelämän tarpeista nousseita täydennyskoulutuksen sisältöjä, jotka tukevat vanhusten hoito- ja asumispalveluissa tarvittavaa lähiesimiesosaamista ja jotka on tuotettu monimediaisena oppimateriaalina.

Dimes on uudenlainen täydennyskoulutukseen soveltuva konsepti, jossa hyödynnetään mobiiliteknologiaa ja itsenäiseen opiskeluun kannustavia pedagogisia ratkaisuja.

Dimes sovellukseen tulee interaktiivinen käyttöliittymä, reflektioon kannustava toimintalogiikka ja osallistujien välisen vuorovaikutuksen mahdollistava alusta, joiden avulla oppimisprosessia pyritään tehostamaan, jotta tuloksena syntyisi entistä osaavampia lähiesimiehiä.