Dimes-valmennus

Hankkeessa tuotetaan sovellus nimeltään Dimes, DIgitaalinen Mentori ESihenkilöille.

Dimes tukee tiiminvetäjien ja lähiesihenkilöiden osaamista toimia innostavana valmentajana ja osaavana esikuvana tiimilleen yhä laadukkaampien sote-palveluiden tuottamisessa.

Dimes sisältää työelämän tarpeista nousseita valmennusteemoja, jotka tukevat arjen työn johtamista ja uudistamista sekä henkilöstön ja työyhteisön johtamista.

Dimes on uudenlainen täydennyskoulutuskonsepti, oman toiminnan reflektioon kannustava digitaalinen valmentaja. Dimes on interaktiivinen, mobiilikäyttöinen, monimediaista oppimateriaalia ja itsenäiseen opiskeluun kannustavia pedagogisia ratkaisuja sisältävä sovellus, joka mahdollistaa osallistujien välisen vuorovaikutuksen ja osaamisen jakamisen.

Dimes valmentaa esihenkilöistä entistä osaavampia toimijoita.

Mentorointimalli

Lähijohtamisen keskeisiä menetelmiä ovat mahdollisuuksien näkeminen, kyky pitää työyhteisön toimintaa linjassa, muistutella ja palauttaa mieleen keskeisiä asioita, kyky tukea hoitajien osaamista, osoittaa arvostusta ja pitää yllä avointa kommunikointia sekä kyky toimia itse esimerkkinä (Vähäkangas 2010). Näihin kaikkiin voi saada tukea digimentorin välityksellä.

Sivistyssanakirjan mukaan mentor on intellektuelli, älykkö, ajattelija, ohjaaja, viisas tai tietäjä. Dimes on kaikkea tätä, digitaalisessa muodossa.

Perinteinen mentorointi on henkilöltä toiselle välittyvää apua, joka saa aikaan merkittäviä muutoksia tiedoissa, työssä ja ajattelussa (Megginson & Clutterbuck, 1995) ja toteutuu kahden ihmisen välisenä oppimisprosessina, jossa mentori tukee mentoroitavan ajattelun kehittymistä esittämällä ajattelua inspiroivia kysymyksiä ja hyödyntämällä omaa kokemustaan soveltuvin osin (Ristikangas, Clutterbuck & Manner, 2014).

Digimentori on pedagogisesti suunniteltu digitaalinen viisauden jakaja

  • Keskeisenä tavoitteena on mentoroitavan oman ajattelun kehittyminen.
  • Keskeisenä keinona on haastaa mentoroitavan omia ajatuksia ja tarjota rikasteita ajattelun aktivoimiseksi.
  • Mentoroinnin yhteydessä voidaan jakaa vinkkejä ja neuvoja, jolloin mukana välitetään haaste pohtia neuvojen merkitystä suhteessa omaan työhön.
  • Mentori voi toimia ajoittain mentoroitavan omatuntona.
  • Perspektiiviä vaihtamalla digimentori voi tukea mentoroitavan ajattelun kehittymistä.
  • Mentorointisuhteen jatkuva arviointi tukee prosessin mielekkyyttä.

Tutustu tässä Dimes-demoon  https://dimes.tuni.fi/kokeile