Dimes-valmennus

Hankkeessa tuotetaan sovellus nimeltään Dimes, DIgitaalinen Mentori ESihenkilöille.

Dimes tukee tiiminvetäjien ja lähiesihenkilöiden osaamista toimia innostavana valmentajana ja osaavana esikuvana tiimilleen yhä laadukkaampien sote-palveluiden tuottamisessa.

Dimes sisältää työelämän tarpeista nousseita valmennusteemoja, jotka tukevat arjen työn johtamista ja uudistamista sekä henkilöstön ja työyhteisön johtamista.

Dimes on uudenlainen täydennyskoulutuskonsepti, oman toiminnan reflektioon kannustava digitaalinen valmentaja. Dimes on interaktiivinen, mobiilikäyttöinen, monimediaista oppimateriaalia ja itsenäiseen opiskeluun kannustavia pedagogisia ratkaisuja sisältävä sovellus, joka mahdollistaa osallistujien välisen vuorovaikutuksen ja osaamisen jakamisen.

Oppimisprosessia tehostamaan Dimes valmentaa esihenkilöistä entistä osaavampia toimijoita.

Mentorointimalli

Lähijohtamisen keskeisinä menetelminä voidaan nähdä mahdollisuuksien näkemisen, kyvyn pitää työyhteisön toimintaa linjassa, palauttaa mieleen ja muistutella keskeisiä asioista, tukea hoitajien osaamista, osoittaa arvostusta ja pitää yllä avointa kommunikointia sekä toimia itse esimerkkinä (Vähäkangas 2010). Näihin kaikkiin osa-alueisiin pyrimme digimentorin avulla antamaan tukea.

Sivistyssanakirjan mukaan mentor on intellektuelli, älykkö, ajattelija, ohjaaja, viisas, tietäjä. Dimes on kaikkea tätä, mutta digitaalisessa muodossa.

Perinteinen mentorointi on henkilöltä toiselle välittyvää apua, joka saa aikaan merkittäviä muutoksia tiedoissa, työssä ja ajattelussa (Megginson & Clutterbuck, 1995) ja toteutuu kahden ihmisen välisenä oppimisprosessina, jossa mentori tukee mentoroitavan ajattelun laadun kehittymistä tekemällä ajattelua inspiroivia kysymyksiä ja hyödyntämällä omaa kokemustaan soveltuvin osin (Ristikangas, Clutterbuck & Manner, 2014).

Digimentori on pedagogisesti suunniteltu digitaalinen viisauden jakaja

  • Keskeisenä tavoitteena on mentoroitavan oman ajattelun kehittyminen.
  • Keskeisenä keinona on haastaa mentoroitavan omia ajatuksia ja tarjoata rikasteita ajattelun aktivoimiseksi.
  • Mentoroinnin yhteydessä voidaan jakaa vinkkejä ja neuvoja, jolloin mukana välitetään haaste pohtia, miksi neuvo on hyvä.
  • Mentori voi toimia ajoittain mentoroitavan omatuntona.
  • Perspektiiviä vaihtamalla digimentori voi tukea mentoroitavan ajattelun kehittymistä.
  • Mentorointisuhteen jatkuva arviointi tukee prosessin mielekkyyttä.