Hannu Järvinen

Järvinen Hannu, terveystieteiden maisteri ja fysioterapian lehtori Tampereen ammattikorkeakoulussa. Hänellä on yli 10 vuoden monipuolinen työkokemus fysioterapian opetustehtävistä. Hän on perehtynyt erityisesti ikääntyneiden fysioterapiaan ja moniammatilliseen työskentelyyn.

24.8.2022 esitys Hannu Järvinen