Lisää käyttäjäpalautteita

Muita kokemuksia ja kommentteja esihenkilövalmennukseen osallistuneilta

Miten koin valmennuksen?

”Yhdelläkään aikaisemmalla kurssilla en ole yhtä paljon miettinyt, miten itse työelämässä toimisin.”

”Osioissa painottui osallistujien oman ajattelun kehittäminen ja sen reflektointi.”

”Opiskelun itseohjautuvuus korostuu digitaalisella alustalla työskennellessä.”

”Koen, että alustan helppokäyttöisyys ja visuaalinen ilme toivat intoa opiskeluun”

Miten koin aktiviteetit?

”Kysymykset ja gallupit sekä valkotaulukommentit teoriaosuuksien välissä olivat todella hyviä. Ne laittoivat miettimään asioita ja samalla pääsi näkemään toisten ajatuksia”

”oli hienoa saada lukea toisten kommentteja, koska itse koen, että vuoropuhelu tuo uusia oivalluksia myös omaan työskentelyyn ja tapaan tehdä töitä”

”Osiot oli mielestäni rakennettu hienosti ja ne tukivat toisiaan. Järjestys oli looginen ja visuaalisesti hyvä. Videot joissain osissa olivat mieleenpainuvia ja valittu hyvin tukemaan itse asiaa, huumoria unohtamatta.”

Miten koin sisällön:

”Tutkittutieto ja -teoria ovat tärkeä osa kurssia. Näiden avulla voidaan vaikuttaa kurssille osallistuneiden tietoihin, taitoihin ja asenteisiin.”

”En osaa sanoa, kuinka esihenkilövalmiuksia voisi vahvistaa kurssin avulla vielä paremmin. Kokonaisuudessa käytiin kuitenkin monipuolisesti läpi eri asioita itsetuntemuksesta tiimien toimintaan ja viestintään sekä lainsäädäntöön.”

”Erityisesti valmennusohjelma kehitti työntekijän kohtaamisen taitoja”

Kenelle suosittelisin:

”Dimes-valmennusohjelma soveltuisi mielestäni sote-alan työpaikoille esihenkilöille täydennyskoulutukseksi muutaman vuoden välein käytäväksi kuten esimerkiksi Love-koulutus”

”Markkinoisin valmennusohjelmaa kannustavana esihenkilövalmennuksena, jossa on huomioitu itsensä, henkilöstön ja työyhteisön johtaminen. Valmennusohjelman avulla esihenkilöt ovat valmiimpia kohtaamaan työelämän haasteita.”

”oli tarkoitettu vanhuspuolen esihenkilötyöhön, mutta koen löytäneeni myös näistä osioista yhteneväisyyttä omaan työhöni lastensuojeluyksikön esihenkilötyöhön.”

”sitä voitaisiin markkinoida terveyskeskusten, vanhusten hoidon yksiköiden tai miksei ihan erikoissairaanhoidon osastojen esihenkilöille.”

”sitä voisi kuvata muutamin sanoin: helppous, edullisuus, vaikuttavuus, uusi ja nykyaikainen, ennen kaikkea nopea tapa oppia ja kehittyä.”

”Olen sitä mieltä, että tätä kurssia pitäisi lähteä markkinoimaan laajemmalti jo esihenkilötyössä oleville. Jos mietin omaa esihenkilöäni, niin olen varma, että hänkin saisi omaan työhönsä tästä kurssista laajemman näkemyksen siitä, mitä kaikkea hän voisi ottaa huomioon työssään.”

Miksi suosittelisin

”Koin myös motivoivana sen kun kurssin etenemisen näki niin konkreettisena ja se motivoi minua jatkamaan. Kurssin anti oli myös niin monipuolinen ja aiheet vaihtuivat tiheään niin se motivoi entisestään.”

”Koin valmennusohjelman erittäin antoisana ja informatiivisena kokonaisuutena, joka antoi itselleni ajateltavaa moneltakin kantilta.”