Esittely

Vanhuspalveluiden työntekijöiden jaksamiseen ja työtapojen uudistumiseen on tärkeä kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tämän päivän esihenkilöiden toimenkuvassa korostuu työntekijöiden kannustaminen ja ohjaaminen kohti asiakaslähtöistä työotetta ja merkityksellisten asioiden näkemistä. Nyt on aika karistaa mahdollinen skeptisyys uudistuksia kohtaan ja lähteä vahvistamaan ja uudistamaan esihenkilöiden, tiiminvetäjien ja lähijohtajien osaamista.

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa vanhusten hoivatyössä toimivien esihenkilöiden ja tiiminvetäjien osaamista, jotta heillä olisi valmiuksia omalta osaltaan myötävaikuttaa siihen, että ikääntyneiden saama palveluiden laatu olisi vanhusten hoivapalveluissa korkeatasoista.

Hankkeen toteuttajana on Tampereen ammattikorkeakoulu. Hankkeeseen osallistuu useita pirkanmaalaisia vanhusten hoito- ja asumispalveluja tuottavia pk-yrityksiä.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen päätavoitteeseen pyritään yhteiskehittämällä

 1. vanhustyön lähiesihenkilöiden ja tiiminvetäjien täydennyskoulutukseen (valmennukseen) sisältöjä, jotka vahvistavat työssä tarvittavaa osaamista, ja joista on jaettu ymmärrys kohderyhmän, heidän esihenkilöidensä ja tiiminsä sekä hankkeessa työskentelevien suunnittelijoiden kesken
 2. koulutuksen toteutusmuoto, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun, oman toiminnan reflektion ja jatkuvan oppimisen, toimien samalla digitaalisena mentorina/valmentajana arjen työtilanteissa
 3. täydennyskoulutuksen implementointitapa, jolla käyttäjät sitoutuvat täydennyskoulutuksen testaamiseen, suorittamiseen ja sen vaikuttavuuden arviointiin.

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet

TP1 Täydennyskoulutuksen sisältöalueiden valinta (kuukaudet 1-6)
TP2 Täydennyskoulutuksen sisältöjen suunnittelu (kuukaudet 3-24)
TP3 Täydennyskoulutukseen soveltuvan digitaalisen ratkaisun suunnittelu (kuukaudet 1-12)
TP4 Täydennyskoulutuksen pedagogisten ratkaisujen suunnittelu (kuukaudet 3-24)
TP5 Täydennyskoulutukseen luodun digitaalisen mentorin pilotointi (kuukaudet 18-30)
TP 6 Digitaalisen mentorin arviointi ja levittäminen (kuukaudet 31-36)

Vaikuttavuus

Hankkeen päätuloksena on tiiminvetäjien ja lähiesimiesten parantunut osaaminen toimia innostavana valmentajana ja osaavana esikuvana tiimilleen yhä laadukkaamman hoitotyön toteuttamisessa.

Rahoittajat

Digimentori esimiesosaamisen vahvistajana on hanke, jota hallinnoi Keski-Suomen ELY-keskus. Hankerahoitus tulee Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto -ohjelmasta. Hankkeen kesto on kolme vuotta, 02.09.2019 – 31.08.2022.

Hanketyöryhmä

Hankkeen toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) henkilökunta. Yhteydenotot: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Hankkeen projektipäällikkö

 • hoitopedagogiikan yliopettaja, sh, FT, Sari Himanen

Hankkeen asiantuntijat

 • fysioterapian lehtori, ft, TtM, Hannu Järvinen
 • hoitotyön lehtori, sh, TtM, Heidi Valtatie
 • hoitotyön lehtori, sh, TtM, Tuija Rasku
 • markkinoinnin lehtori, KTM Kirsi Tanner
 • projektikoordinaattori Venla Kinnunen
 • projektikoordinaattori Helena Kinnunen
 • ICT-asiantuntija Anna-Liisa Karjalainen
 • hoitotyön lehtori, sh, TtT, Riitta Nikkola
 • hoitotyön lehtori, sh, TtM, Päivi Hautaviita

Ota meihin yhteyttä, kerromme mielellämme lisää hankkeesta ja sen tuotoksista!

Kuva projektiryhmästä

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä on pk-sektorilla toimivia pirkanmaalaisia vanhusten asumispalveluja tuottavia organisaatioita.

Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n palvelutalot Kuusela, Kaukaharju, Keinupuisto ja Taatala.

Violakotiyhdistyksen Viola-koti, Willa Viola ja Pellavakoti.

Tampereen Naisyhdistyksen Lahdensivun koti.

Koivupirtin säätiön ylläpitämä Koivupirtti.

Lempäälän Ehtookoto ry:n ylläpitämä Lempäälän Kotokampus.

Kangasalan palvelutalosäätiön ylläpitämä Jalmarin Koto.

Virtain Vanhusten asunto- ja palvelukeskus Ainala ry.