Sari Teeri ja Juuso Jokinen

Sari Teeri, esh, TtT, toimii yliopettajana hyvinvoinnin ja terveyden osaamisalueella ja vastaa vanhustyön YAMK-tutkinnosta Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Juuso Jokinen lh, opiskelee geronomi (AMK)-tutkintoa Satakunnan ammattikorkeakoulussa.