Tiina Santala, Sointu Senioripalvelut: Dimes –valmennusohjelma on ollut hyvä työkalu monipuolisissa esihenkilötehtävissä

Dimes-valmennusohjelma on kattava tietopaketti. Erilaisia osioita on käsitelty laajasti ja monipuolisesti sekä niistä on helppo ottaa aina se osio, mikä kullakin hetkellä on tarpeen. Erityisen antoisaa on ollut valmennusohjelman nostattamat keskustelut työkavereiden kanssa.

tiina Santalan kuvaOlen alkuperäiseltä koulutukseltani fysioterapeutti ja työuran alussa tein 15 vuotta fysioterapeutin töitä. Opiskelin kaksi YAMK-tutkintoa, ikääntyneiden terveyden edistämisen koulutusohjelman vuonna 2017 ja sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutusohjelman vuonna 2019. Olen ollut nyt noin kaksi vuotta töissä Sointu Senioripalveluilla ja työskennellyt monipuolisesti fysioterapeuttina, hoitotyön tiiminohjaajana sekä nyt projektipäällikkönä. Aloittaessani Dimes-valmennuksen toimin tiiminohjaajana ja johtajan varahenkilönä.

Valmennus mahdollistaa perehtymisen itselle tärkeisiin ja ajankohtaisiin asioihin

Valmennusohjelma on kattava tietopaketti ja se on räätälöity vanhusten asumispalveluun. Valmennus mahdollistaa perehtymisen itselle tärkeisiin ja ajankohtaisiin asioihin. Ohjelmasta pystyi valitsemaan itseä eniten kiinnostavat osiot, tekemään niitä ensimmäiseksi ja osioihin merkittyjen linkkien kautta pystyi syventämään tietoa itselle tärkeistä osioista. Kaikkia osioita en koe juuri tällä hetkellä tarvitsevani ja ne on voinut nopeammin lukea läpi. Nyt kuitenkin tiedän, mistä ne asiat löytyvät, jos tulevat joskus ajankohtaiseksi. Meidän työpaikaltamme on useampi henkilö mukana Dimes-valmennusohjemassa ja olen kokenut erityisen antoisaksi valmennusohjelman nostattamat keskustelut työkavereiden kanssa.

Sisältöjen valinnassa on kuultu työelämää

On ollut ilahduttavaa, että ennen valmennusohjelman valmistumista hanketyöntekijät ovat käyneet esimerkiksi meidän työpaikallamme seuraamassa työtämme ja haastattelemassa työntekijöitä. Valmennusohjelman jo alettua, on valmennukseen lisätty uusia aiheita, joita on noussut esille meiltä työelämäkumppaneilta. Osiot on siis tehty työelämän tarpeesta ja niissä on oikeasti mietitty, mikä hyödyttäisi vanhuspalvelussa tehtävää työtä. Tässä valmennuksessa on kyllä niihin asioihin tosi hyvin vastattu.

Dimes-valmennuksesta on saanut konkreettisia toimintatapoja työelämään

Työntekijän kohtaaminen ja työyhteisön ongelmatilanteiden johtaminen saattavat esimerkiksi olla haasteellisia. Dimes-ohjelmassa on erilaisten esimerkkien kautta käyty läpi, miten näissä tilanteissa voisi toimia. Esimerkkien kautta olen saanut tukea käytännön esihenkilötyöhön. Lisäksi valmentavan johtamisen osiossa on esitelty konkreettisia työkaluja, joita olemme käyttäneet tiimipäivässä.

Valmennuksen digitaalinen käytettävyys on ollut sujuvaa

Opiskeleminen digitaalisessa ympäristössä on jo ennalta tuttua ja digitaalisuus sopii minulle. Dimes-oppimisalustan visuaalisuus on ollut hienosti tehtyä, se on selkeä ja mielenkiintoa herättävä.

Meillä työnantaja tukee opiskelua ja itsensä kehittämistä. Valmennusohjelma on myös rakennettu niin, että sitä pystyy tekemään osissa. Ohjelma koostui kokonaisuuksista ja niissä oli kussakin neljä palikkaa. Yhden palikan tekemiseen meni noin 15 minuuttia ja siihen löytyy aina aikaa. Valmennus oli sopivasti palasteltu, jolloin sitä oli helppo tehdä pieninä osina.

Haastattelun toteuttivat ja tekstin tuottivat YAMK-opiskelijatiimi Mari Uusitalo, Elina Lappi, Paula Järvenpää ja Taru Ilola.