Organisaatioille ja johdolle

Dimes-valmennusohjelmasta voidaan muokata juuri teidän organisaation tarpeisiin sopiva esihenkilöosaamista tukeva henkilöstöjohtamisen kokonaisuus ja sen toteuttamistapa. Dimes-valmennusohjelman sisältöjä voi opiskella itsenäisesti ja reflektoida omaa toimintatapaansa sovelluksen sisältämien aktiviteettien avulla. Hyödylliseksi on koettu liittää valmennukseen myös samanaikaista läsnöoloa edellyttäviä refkektiotunteja joko lähitapaamisena ja etäyhteydellä. Valmennusohjelmasta voi valita muutaman yksittäisen teeman tai koko kymmenen teeman paketin.

Valmentava johtaminen

Valmentava esihenkilö arvostaa jokaista tiimin jäsentä ja toiminta perustuu luottamukseen ja läsnäoloon.

Työntekijän kohtaaminen

Esihenkilöllä on suuri vastuu toimivan kommunikoinnin muodostamisessa ja ylläpitämisessä.

Työyhteisön hyvinvoinnin mittaaminen

Hyvinvoinnin mittaaminen on objektiivinen tapa tuoda asioita näkyväksi ja pienentää riskiä tulkita toimintaa väärin.

Itsensä johtaminen

Itsensä johtamisen teema auttaa arvioimaan omaa työntapaa ja kehittymään esihenkilönä.

Ammatillisen kehittymisen tukeminen

Yhteiset tavoitteet ja kiitolliset asiakkaat saavutetaan työntekijöiden ammatillista osaamista vahvistamalla.

Omavalvonta

Omavalvontasuunnitelmalla varmistetaan tavoitteiden mukainen ja laadukas hoitotyö.

Työyhteisö ja johtaminen

Työyhteisön kehittäminen ja ongelmatilanteiden ratkaiseminen varmistaa hyvät työskentelyolosuhteet.

Esihenkilön vastuut

Esihenkilöt ovat keskeisessä asemassa ja lain mukaan vastuussa työpaikan turvallisuudesta.

Uudistava johtaminen

Uudistava johtaminen edellyttää tämän hetken työpojen tuntemista ja rohkeutta tarttua uusiin tapoihin kehittää työtä.

Asiakaslähtöisyyden johtaminen

Asiakaslähtöisessä palvelukulttuurissa mahdollistetaan asiakkaiden tarpeiden huomioiminen oikea-aikaisesti sekä vahvistetaan itsemääräämisoikeutta.