Heidi Valtatie

Heidi Valtatie, muistihoitotyön asiantuntija ja terveystieteiden maisteri. Heidi toimii hoitotyön lehtorin tehtävissä Tampereen ammattikorkeakoulussa ja on työskennellyt ennen tätä tehtävää sairaanhoitajana useita vuosia mielenterveys- ja ikääntyneiden hoitotyössä. Hänen erityisosaamista on vanhuuden ja ikääntymisen ilmiöt ja muistisairaan ihmisen kohtaaminen. Heidi on kiinnostunut myös ihmisen ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen välisestä yhteydestä ja opiskelee tällä hetkellä kognitiiviseksi käyttäytymispsykoterapeutiksi.

24.8.2022 Heidi Valtatien luento

Dimes animaatiovideo