Ikäihmisten palveluiden johdon kokemuksia valmennusohjelmasta

Tamara Lundberg ja Soile Välimaa kartoittivat YAMK-opinnäytetyössään Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluiden ja Sointu Senioripalveluiden johtajien kokemuksia Dimes -oppimisympäristöstä ja sen soveltuvuudesta tukemaan lähijohtajien työtä.

Tulosten mukaan johtajat kuvasivat oppimisympäristön sisältöjen olevan tasaisen laadukkaita ja sisältö koettiin kokonaisuutenaan yllättäneen positiivisesti. Oppimisympäristön aihekokonaisuuksien nähtiin lisäävän syvällistä oppimista sekä lähijohtajan osaamista ja oman ajattelun kehittymistä.

Sisältöjen koettiin soveltuvan hyvin sekä uransa alussa oleville että kokeneille lähijohtajille ja tiiminvetäjille. Esiin tuotiin kuinka vasta-alkaja löytää oppimisympäristöstä uusia ja mielenkiintoisia oivalluksia ja vastaavasti kokenut esihenkilö voi löytää uudenlaisia tuoreita näkökulmia tarkastella asioita. Oppimisympäristön läpikäyneiden tiiminvetäjien kerrottiin ymmärtäneen asioita syvällisemmin, ja tämä oli ollut avuksi ylemmälle johdolle heidän työssään.

Sisältöalueiden kuvattiin antavan monenlaista tukea lähijohtamiseen arjen työhön, kuten valmiuksia haastavien tilanteiden ratkaisemiseen, positiivisen palautteen antamiseen sekä kannustavan valmentavan johtamisen käyttämiseen lähijohtamistyössä.

Lähijohtajien valmiuksien nähtiin kasvavan monella eri osa-alueilla. Oppimisympäristö oli herättänyt johtajia miettimään omaa tapaa ajatella asioita johtamisen näkökulmasta.  Johtajat olivat kokeneet Dimes -oppimisympäristön antavan mahdollisuuden tutustua entistä syvemmin omaan persoonaan, joka lisää itsetuntemusta, mikä mahdollistaa oman persoonan yhä paremman tunnistamisen ja edelleen kehittymisen.

Johtajat näkivät työantajan tuella olevan merkitystä Dimes -oppimisympäristön suorittamisessa. Lähijohtajien ja tiiminvetäjien kannustaminen ja motivointi valmennusohjelman läpikäymiseen nähtiin tarpeelliseksi. Osa johtajista toi esiin tarpeen työnjohdolliselle toimille, joiden avulla lähijohtajille ja tiiminvetäjille järjestetään selkeä rajattu aika kalenteriin tai viikko-ohjelmaan, jolloin he opiskelevat oppimisympäristössä.

Lisätietoa opinnäytetyöstä