Kirsi-Maria Harinen, Lahdensivun koti: Dimes-valmennusohjelmasta on saanut paljon hyviä ideoita ja vinkkejä omaan työhön

Kirsi-Maria Harinen työskentelee hoitotyön esihenkilönä Lahdensivun kodilla Tampereella. Hän on valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 2016 ja suorittanut sen jälkeen lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Joulukuun 2021 alusta lähtien Kirsi-Maria pääsee toteuttamaan ammatillisen haaveensa ja aloittaa Lahdensivun kodilla yksikön päällikkönä. Hän kokee, että Dimes-valmennusohjelma auttoi tavoitteen saavuttamisessa. 

Kirsi-Maria kertoo Dimes-ohjelman materiaalien olevan helposti ymmärrettäviä. Ohjelmasta on helppo löytää eri asiat ja palata johonkin haluamaansa aiheeseen. Hän kokee, että ohjelmassa on kattavasti tarvittavia aiheita eikä ole jäänyt kaipaamaan mitään aihealuetta. Osioissa on paljon lähteitä, joiden kautta aiheisiin voi perehtyä tarkemmin niin halutessaan. Digitaalinen alusta on sopinut hyvin tämän kaltaiseen opiskeluun. Dimes-valmennusohjelmaa Kirsi-Maria on tehnyt työajalla. Tavoitteena on ollut ottaa aikaa ohjelmalle joka viikko, käyden kerralla läpi yksi tai kaksi osiota, riippuen osion pituudesta. 

 

Dimes tukee esihenkilönä työskentelyä 

Kirsi-Maria on käyttänyt varsinkin tiimityöskentelyn ja -johtamisen materiaaleja ja ottanut käyttöönsä tiimipalavereissa käytettäviä työkaluja, jotka auttavat tiimin sisäisen dynamiikan parantamisessa. Hän kokee, että Dimes-ohjelma on tukenut esihenkilön työtä ja sieltä on saanut hyviä ideoita. Aikaisemmin tuttuja asioita on voinut myös palauttaa muistiin. Ohjelmasta on ollut apua myös esimerkiksi omavalvontasuunnitelmaan ja lääkehoitosuunnitelman päivittämiseen. Hän on keskustellut Dimes-ohjelmasta oman esihenkilönsä kanssa ja käynyt läpi erilaisia aiheita ohjelmaan liittyen. 

 

Ajatusten jakaminen syventää oppimista 

Lahdensivun kodista on mukana muitakin tiiminvetäjiä. Kirsi-Maria aloitti Dimes-ohjelman helmikuussa 2021. Hän on ollut aktiivisesti mukana Dimes-tapaamisissa ja kokenut, että niistä on saanut paljon tukea omaan esihenkilötyöhön. Eväitä omaan työhön saa myös siitä, kun porukalla pystytään pohtimaan ja jakamaan kokemuksia. Ohjelman sisällä olevia keskustelualustoja pystyy myös hyödyntämään ajatusten ja kokemusten vaihtamiseen. Haastattelun toteuttivat ja tekstin tuottivat YAMK-opiskelijatiimi Mari Uusitalo, Elina Lappi, Paula Järvenpää ja Taru Ilola.