Päivi Rantanen, Viola-koti: Dimes-valmennusohjelmasta on saanut tukea omaan työhön alati haastavammassa esihenkilötyössä

Viola-kotiyhdistyksen esihenkilöt lähtivät Dimes-valmennusohjelmaan mukaan saadakseen tukea ja lisää osaamista omaan esihenkilötyöhön. Valmennus mahdollisti oman työyhteisön käytäntöjen pohtimista syvällisemmin ja oman organisaation työvaiheita tuli tarkasteltua laajemmin. 

Päivi Rantasen kuvaPäivi Rantasella on 18 vuoden työura Viola-kotiyhdistyksessä, joista viimeiset viisi vuotta hän on toiminut palvelupäällikkönä. Koulutusta Päivillä löytyy jo ennestään yritysjohtamisen ja vanhustyön erikoisammattitutkintojen kautta. Dimes– valmennusohjelmaan liittymisen kautta hän sai lisää osaamista ja tukea omaan työhön etenkin, kun esihenkilöiden työ muuttuu koko ajan haastavammaksi. Yhtenä tärkeänä asiana Päivi koki mahdollisuuden pysähtyä miettimään syvemmin asioita peilaten omaan työyhteisöön sekä työyhteisön käytäntöihin.  

 

Välikysymykset pistivät miettimään asioita 

Materiaali Dimes-valmennusohjelmassa oli Päivin mielestä helppolukuista, kompaktia ja monipuoliset linkit toivat mahdollisuuden aiheen syventämiseen omien resurssien salliessa. Päivi koki myös koulutusohjelman rakenteen hyvänä ja välikysymysten avulla aiheita tuli oikeasti mietittyä oman organisaation työvaiheiden kautta. Mielenkiintoiset materiaalit ovat aiheuttaneet jopa tiedon ahmintaa aiheisiin syventyessä, välillä omalla kotisohvalla ja välillä työpisteellä.  

  

Dimes nostaa esiin myös vertaistuen 

Ajankäytön kannalta Dimes on mahdollistanut oman etenemisen koulutusympäristössä joustavasti. Koulutusohjelmassa mahdollisuus kommentointiin herätti Päivissä kiinnostuksen vertaistuen saamista kohtaan. Tärkein anti Päivin mielestä Dimes-valmennusohjelmassa on ehdottomasti oman työyhteisön hyvien sekä kehitettävien toimintamallien esiin tuominen. Valmennusohjelman mukana herää ajatus siitä, että haasteiden kanssa ei painita yksin sekä myös siitä, että omassa työyhteisössä ymmärtää monen asian olevan todella hyvin. Dimeksen parissa tulee koettua sekä onnistumisia että oivalluksia! 


Haastattelun toteuttivat ja tekstin tuottivat YAMK-opiskelijatiimi Mari Uusitalo
, Elina Lappi, Paula Järvenpää ja Taru Ilola.