Työn tuunaamisideat jaossa helmikuun reflektiopajassa

time for change -teksti

Mitä uudistava johtaminen on ja mitä se pitää sisällään? Mitä olisit itse valmis muuttamaan omassa toiminnassasi, jotta työsi olisi vieläkin mielekkäämpää? Näitä asioita pohdittiin viimeisessä reflektiotyöpajassa.

Työn iloa! -musiikkivideo käynnisti aiheeseen soveltuvin räppisanoituksin pohdiskelun työn tuunaamisesta. Työn tuunaamisen ajatus on, että jokainen työntekijä ottaa itse aktiivisen roolin työn kehittämisessä. Työn kehittäminen ei voi olla pelkästään työnantajan vastuulla, vaan se on ihan jokaisen työntekijän vastuulla, ja jokaisella on velvollisuus myös oman työnsä omavalvontaan. Jokainen työntekijä voi vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja työtapoihin. Tuunaamisessa ei ole tarkoitus muuttaa työtä sinänsä, vaan muokata työtehtävien osia tai omaksua uusia näkökulmia työntekoon.

Reflektiopajassa oman työn tuunaamisesta nostettiin esiin etätöiden hyvät puolet. Oma rauha, kun häiritseviä tekijöitä on vähemmän. Esiin nostettiin hyvänä käytäntönä idea, että yksi päivä viikossa olisi aina etäpäivä, jolloin keskittymistä vaativia asioita on helpompi hoitaa. Tärkeää on tietysti muistaa tiedottaa muuta tiimiä etukäteen tästä etäpäivästä. Toisena ideana nostettiin esiin oman aikataulun ja kalenterin hallinta. Olisi tärkeää varata ennakkoon kalenteriin aikoja, mm. tauot tai palaverit, jotta päällekkäisiltä työtehtäviltä ja kuormittumiselta vältytään. Kolmantena hyvänä ideana nostettiin esiin työyhteisö, jossa työntekijät tuntevat toisensa ja jossa hyödynnetään toisten parhaita puolia, mikä edistää työn imua.

Miten uudistukset on yleensä sitten mahdollista toteuttaa? Sanomalla asia ääneen, ajattelemalla toisin ja hulluttelemalla! Mikään ei muutu, jos ei ole rohkeutta kokeilla uutta. Puhelin tai työhuoneen ovi kiinni tai vaikka päivän rutiinit uusiksi. Tosin on hyvä pitää mielessä, että kaikkea jo olemassa olevaa hyvää ei tarvitse muuttaa. Työn tuunaaminen ei vaadikaan isoja tekoja vaan suurin osa toimivista muutoksista on arjen pieniä valintoja. Käy kurkkaamassa Dimes -valmennusosiosta ”Jatkuvan parantamisen toimintamalli: Lupa tehdä toisin” kehittämisehdotuksia työyhteisöösi. Uudistavan johtamisen aihealueen avulla pääset muutenkin laajentamaan näkökulmaasi kehittämistyöhön ja henkilökunnan osallistamiseen osana sitä.

”Ennen katse oli kellossa kii. Ei auttanut, vaikka kuinka manasin. Nyt osaan ottaa iisimmin. Työn iloa! Mä vain kaipasin.” (Työn iloa! -musiikkivideo)

Kiitos kaikille osallistujille aktiivisuudesta!

Kirjoittaja Hannu Järvinen