Dimes valmennusohjelma otettiin positiivisesti vastaan

Toripoliisin rintakuva

Dimes valmennusohjelma esittäytyi Kehittyvä vanhustyö tapahtumassa Oulussa

Tuulinen Oulu tervehti Dimes hanketyöntekijöitä, jotka rohkaistuivat Tampereelta siirtymään aimoharppauksen kohti pohjoista. Edessä olisi Globex Oy:n ja Oulun kaupungin ikäihmisen hyvinvointipalvelujen yhteistyönä järjestetty yhden päivän koulutus- ja näyttelytapahtuma vanhustyön ammattilaisille.

Kun kohdataan kahden vuoden tauon jälkeen

Oli riemukasta päästä aivan paikan päälle ja tavata useita innokkaita ja puheliaita hoitoalan ammattilaisia. Heti Pekka Kokon avaussanoista lähtien tapahtumassa oli lämmin ja innostunut henki. Tasainen puheensorina kertoi positiivista kieltä siitä, miten mukava kahden vuoden tauon jälkeen vanhustyön ammattilaisten oli kokoontua tapaamaan toisiaan ja osallistumaan kolmessa salissa yhtä aikaa tarjolla olevia monipuolisia esityksiä.

Kotona asumisen tuen keskus – KOTAS tarjoaa sairaanhoitajan apua monipuolisesti

Oulun kaupungin kotona asumisen tuen (KOTAS) -keskuksen palvelupäällikkö Jaana Isopahkala kertoi KOTAS-sairaanhoitajan monipuolisesta työnkuvasta. KOTAS tarjoaa sekä kotiutusten koordinointia, kotihoidon ja tukipalveluasiakkaiden sekä omaishoitajien tukea mutta myös konsultaatiopalvelua ammattilaisille. KOTAS-sairaanhoitajan tukee toiminnallaan kotihoidon toteuttajia, sekä tukee tukipalveluidenasiakkaita että omaishoitajia. Kotiutustiimissä sairaanhoitaja toimii geriatrisen lääkäripolin työparina ja tuottaa arvioivaa/kuntouttavaa kotisairaanhoitoa. Liikkuva sairaanhoitaja (LiSa) toimii iltaisin ja viikonloppuisin arvioiden asiakkaan vointia ja jatkohoidon tarvetta. Hän lähtee kotikäynnille henkilön voinnin ja hoidontarpeen arvioimiseksi. Päätöksen teossaan hän hyödyntää NEWS-pisteytystä, ISBAR-konsultointia, vierianalytiikkaa ja EKG tulkintaa. Asiakas voi jäädä kotiin tai hänelle järjestetään lisäseurantaa kotihoidosta tai yön yli seurantaa valmiiksi sovitulta perusterveydenhuollon vuodeosastolta. KOTAS-keskus toimii tiiviissä yhteistyössä Turvapalveluiden kanssa. Turvapartiot ovat käytössä 24/7 ja erityisesti turvapuhelimien /-rannekkeiden, ovivahtien, paikantavien GPS-rannekkeiden, Evondos-hälytysten vastaanottamisten, kameravalvonnan ja ateriakeskeytykset ovat olleet tärkeä apu, kun on haluttu turvata vanhuksen selviämistä kotonaan mahdollisimman pitkään. Vuonna 2020 laskettaessa Liikkuvan sairaanhoitajan -malli oli tuottanut n. 0.3 M€ nettosäästöt verrattuna aiempaan malliin, jolloin henkilö olisi tarvinnut siirtää päivystykseen.

Hankkeiden tuottamia tuloksia

Hankkeista tapahtumassa kuultiin kokemuksia mm. Oulun yliopistossa Moodle-pohjalle rakennetusta GeroNurse-palveluasumisen täydennyskoulutuksesta. Koulutuksessa on eri opintopistekokonaisuuksia eri koulutustaustaisille hoitoalan työntekijöillä. Oulun ammattikorkeakoulu on mukana EKSOTEn hallinnoimassa KARITA-hankkeessa, jossa ikäihmisiä kannustetaan Kotona Asumiseen Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian avulla, kun taas Laatuhoiva-hanke pyrki edistämään työhyvinvointia ja osaamista vanhuspalveluja tuottavissa organisaatiossa. Päivän syvällisimpiä esityksiä oli Hannu Lauerman etäluento Haastavan asiakkaan kohtaamisesta hoitotyössä. Esityksen sisältö kosketti myös meitä matkalaisia niin, että hänen annistaan ja ajatuksistaan koottiin toinen blogi kirjoitus. Päivän päätteeksi tanssija, koreografi Tiina Lindfors kertoi, miten tanssiteatteri Eri on tuonut ohjelmistoonsa omaishoidon arkea käsittelevän tapahtumasarjan. Vuosi sitten kuvattu tanssiteos Omasi, rakkaani perustuu tutkija Ulla Tikkasen väitöskirjaan omaishoidon arjesta. Näin tutkimustieto taipuu myös tanssikoreografiaksi.

Dimes valmennusohjelma otettiin positiivisesti vastaan

Valmennusohjelman monipuolisuuden koettiin palvelevan esihenkilön tämän päivän työnkuvaa hyvin. Useampi tutustuja piti erinomaisena sitä, että laajan tietopaketin lisäksi varsinaisessa valmennuksessa oli toteutettu säännöllisiä reflektiotapaamisia, vaikka varsinaisia valmennuspaketteja pystyikin suorittamaan omaan tahtiin ja itsenäisesti. Tehtävävalikoiman valkotaulut ja gallupit olivat virkistävä lisä testaajien mielestä.

Takaisin kotiin

Tiistai-iltana kotiin palasi jalat turvoksissa, mieli täynnä positiivista tunnelmaa ja etenkin Pohjanlahden tuulessa tuivertuneet kolme urheaa hanketyöntekijää. Toripolliisia tervehtien, jälleen näkemisen toivossa – ehkä sitten kesemmällä kuitenkin.

Kirjoittaja: Tuija Rasku