Tiiminvetäjien osaamiseen investointi kannattaa

Useiden tutkimusten mukaan itseohjautuvassa tiimissä työskentely koetaan mielekkääksi ja motivoivaksi. Täydellinen itseohjautuvuus ei kuitenkaan kaikilla aloilla toimi, vaan jonkun tiimistä on otettava enemmän koordinaatiovastuuta toiminnasta. Tiimityömalli edellyttää uudenlaista organisoitumista ja esihenkilövastuiden miettimistä.

Tiiminvetäjällä tulisi olla hyvät vuorovaikutustaidot, kyky motivoida tiiminsä muita jäseniä ja antaa palautetta, rohkeutta puuttua haastaviin tilanteisiin ja mahdollisuuksia jollakin tavalla palkita ja huomioida onnistumisia (Koivukoski & Palomäki 2009, Salminen 2013). Onko tiiminvetäjillä valmiuksia toimia näin? Onko tiiminvetäjällä rohkeutta puuttua myös haastaviin tilanteisiin, tai ymmärrystä tunnejohtamisen kysymyksistä?

Dimes-valmennusohjelma on  tiiminvetäjille monipuolinen apuväline, josta saa tietoa ja käytännön vinkkejä oman toiminnan kehittämiseen, omien vahvuuksien ja osaamisen puutteiden tunnistamiseen. Valmennusohjelman avulla jokaisen on mahdollista kehittyä yhä paremmaksi esihenkilöksi tai tiiminvetäjäksi.

Lue valmennusohjelmasta ja sen kehittämisprosessista lisää https://tamkjournal.tamk.fi/tiiminvetajan-osaamiseen-investointi-on-panostus-tulevaan/