Digitaalinen valmennusohjelma tehoaa paremmin, kun sitä pidetään yllä työyhteisön keskusteluissa

Digitaalinen valmennusohjelma Dimes on esimiestyö- ja työyhteisötaitoja vahvistava sovellus oman osaamisen reflektointiin ja kehittämiseen. Dimes on pilottikäytössä pirkanmaalaisissa palvelutaloissa. Tähänastiset käyttökokemukset ovat osoittaneet, että sovellus on hyvä ja tarpeellinen, mutta itsenäiseen opiskeluun on vaikea löytää aikaa arjesta.

Dimes valmennusohjelmassa on valittavana yhteensä 40 osiota, jotka jakaantuvat 10 eri teemaan. Kunkin osion itsenäinen opiskelu vie noin puoli tuntia aikaa. Osioita saa suorittaa haluamassaan järjestyksessä ja oman aikataulun mukaan. Tällainen menetelmä on osoittautunut joillekin esihenkilöille ja tiiminvetäjille haastavaksi. Omaan tahtiin opiskelu vaatii valtavasti itseohjautuvuutta, ja se ei ole kaikilla kovin vahva ominaisuus.

Tähän asti 47 palvelutalojen esihenkilöä tai tiiminvetäjää on saanut käyttäjätunnukset Dimes valmennusohjelmaan. Heistä 30 on suosittanut osioita. Joukossa on sitoutuneita ja innostuneita henkilöitä, jotka ovat suorittaneet suositellun aikataulun mukaisesti kaikki 24 osiota, tai jopa enemmänkin. Mutta joukossa on myös niitä, joilla suoritettujen osioiden määrä on jäänyt alle kymmeneen.

Reflektiotunnilla 26.8. kysyimme millaiset tekijät ovat vaikuttaneet siihen, jos valmennusohjelmaan ei olla aktiivisesti osallistuttu. Tärkeimmät syyt olivat ajan puute, voimavarojen puute ja se, että normaalien työtehtävien ohella ei olla jaksettu paneutua tähän.

Keskeisiksi keinoiksi, jotka jatkossa mahdollistaisivat aktiivisen osallistumisen, tunnistettiin ajan varaaminen omaan työkalenteriin, työkavereilta ja esihenkilöltä saatu kannustus, valmennusohjelmaan liittyvän keskustelun ylläpito työyhteisössä, reflektiotunneilla osallistuminen ja itse itsensä tsemppaaminen.

Reflektiotunnit ja hanketiimin kannustusviestit koettiin tarpeellisina, ja niitä tulemme jatkamaan. Työyhteisöissä kannattaa myös tsempata ja tukea toinen toisiaan. Dimes-valmennusohjelma antaa saatujen käyttäjäpalautteiden mukaan paljon eväitä ja työvälineitä omaan jaksamiseen ja työyhteisön toiminnan tukemiseen. Sen käyttöön kannattaa siis varata viikoittain pieni hetki aikaa.

Kirjoittaja: Sari Himanen