Dimes-valmennusta suositellaan kollegoille

Kyselyn tulokset, jotka kuvattu tekstissä

Digitaalinen valmennusohjelma Dimes on tarkoitettu erityisesti vanhustyön lähijohtajille, mutta monet sisällöt soveltuvat muihinkin sote-alan esihenkilötehtäviin. Sisältöä on kymmenestä teemasta, jotka käsittelevät mm. valmentavaa johtamista, työntekijän kohtaamista, itsensä ja työyhteisön johtamista, uudistusten johtamista, esihenkilön vastuita ja omavalvontaa.

Dimes-valmennusohjelman voi suorittaa itsenäisenä digitaalisena opiskeluna omaan tahtiin. Sovellus kannustaa oman työn reflektointiin ja antaa vinkkejä käytännön työhön. Kokonaisuuden läpikäymiseen menee aikaa noin 40 tuntia, mutta se kannattaa aikatauluttaa vähintään kahden kuukauden ajalle.

Sovellusta pilotoidaan 11 pirkanmaalaisessa palvelutalossa. Käyttäjiä pyydettiin arvioimaan valmennusohjelmaa muutaman väittämän avulla (5= vahvasti samaa mieltä, 1= vahvasti eri mieltä). Vastaajat kokivat sisällöt mielekkäiksi (4,5). Valmennusohjelman sisältämät osiot koettiin sopivan pituisiksi (4,5), sopivasti teoriatietoa (4,2) ja aktiviteettejä (4,0) sisältäviksi. Vastaajat kokivat saavansa valmennusohjelman sisällöistä hyödyllistä tietoa käytännön työhön (4,6) ja suosittelevat vahvasti Dimes-valmennusohjelmaa myös kollegoilleen (4,8).

Kirjoittaja Sari Himanen