Hyvä työyhteisö nostettiin reflektiotunnilla työhyvinvoinnin avaintekijäksi

sanapilvi, jossa korostuu työhyvinvointi

Huhtikuun reflektiotuntia pohjusti Dimes-valmennusohjelman Mittaa-oppikokonaisuudet. Otimme niistä lähempään yhteiseen tarkasteluun työhyvinvoinnin teeman ja koko Dimes-valmennuksen arvioinnin. Työhyvinvoinnin aihe on ajankohtainen ja sitä käsitteleviä oppikokonaisuuksia oli suoritettu mukavasti.

Hankkeen alkuvaiheessa valmennusohjelmaan osallistuvilta esihenkilöiltä nousi esille toive tutustua myös erilaisiin ryhmätyön facilitoinnin työkaluihin, joita he voisivat hyödyntää esimerkiksi omissa tiimipalavereissaankin. Tämän vuoksi päädyimme kokeilemaan nyt digitaalista Mentimeter-työkalua. (www.mentimeter.com). Mentimeter on helppokäyttöinen myös puhelimella, joten kaikki osallistujat pystyivät vastaamaan siihen yksilönä, vaikka olisivatkin osallistuneet reflektiotunnille samalta tietokoneelta  kollegoiden kanssa.

Mitkä asiat lisäävät sinun työhyvinvointiasi?

Kukin osallistuja sai antaa tähän kysymykseen kolmesta viiteen vastausta Mentimeterin avulla. Vastauksista nousi vahvimmin esille toimiva työyhteisö, työyhteisön ilmapiiri, joustavuus työn tekemisessä ja toimivat työvälineet. Myös työkaverit ja asukkaat mainittiin työhyvinvointia lisäävinä tekijöinä. Yhteisessä keskustelussa puhuimme siitä, että työyhteisön myönteinen vuorovaikutus rakentuu pienistä teoista ja kuinka tärkeää on huomata hyvä arjessa. Joskus se rakentuu pienistäkin arjen asioista, jotka ovat lähellämme. Miten tätä hyvää voisi huomata enemmän?

Toukokuun valmennusteemaksi otettiin työyhteisön johtaminen. Osallistujia kannustettiin pitämään mielessä työhyvinvointia vahvistavat näkökulmat, kun syventyvät enemmän työyhteisönäkökulman haasteisiin ja työyhteisöä vahvistaviin tekijöihin.

Kirjoittaja: Heidi Valtatie