Syvällinen asiakasymmärrys on koottuna kehittämistyön pohjaksi

Asiakasymmärryksen syventäminen kuviona

Kuusi ensimmäistä kuukautta Digimentori esimiesosaamisen vahvistajana -hankkeessa ovat kuluneet asiakasymmärryksen syvälliseen kartoittamiseen. Olemme pyrkineet selvittämään sekä aiheesta jo aiemmin tunnistettuja näkökulmia, että hankkimaan tuoreita näkemyksiä hankkeen kohteena olevista vanhusten asumispalveluja tuottavista organisaatioista.

Monipuolisen aineistonkeruun avulla olemme

  • perehtyneet perusteellisesti aihetta käsittelevään aiempaan kirjallisuuteen
  • luoneet hankkeen ohjausryhmän kanssa yhteisymmärrystä hankkeen tavoitteista
  • osallistuneet ajankohtaisiin seminaareihin kuulemaan viimeisimpiä kansallisia näkemyksiä
  • kartoittaneet kohderyhmän eli lähiesimiesten ja tiiminvetäjien itsearvioitua osaamista ja toimintavalmiuksia sähköisen kyselyn avulla
  • jalkautuneet lähiesimiesten työpareiksi yhteentoista palvelutaloon
  • kirkastaneet kohderyhmän kanssa yhteisymmärrystä työpajassa, johon osallistui 31 lähiesimiestä, tiiminvetäjää tai johtajaa
  • laajentaneet näkemystä kuulemalla työntekijöitä kahdeksassa palvelutalossa, jonka myötä 41 hoitajaa sai tuoda esiin omia odotuksiaan esimiestyöstä.

 

Laajan asiakasymmärryksen keruun jälkeen on seuraavana työvaiheena sisältöaiheisiin liittyvä priorisointi. Olemme vahvistaneet omaa osaamistamme ja asiantuntemustamme, jotta kykenemme arvioimaan, millaiset sisällöt kaikkein parhaiten tukisivat esimiestehtävissä olevien henkilöiden osaamista ja toimintavalmiuksia. Esimiehillä tulisi olla tiedon lisäksi käyttöteoriaa, rohkeutta ja innovatiivisuutta, kykyä tehdä oikeita ratkaisuja arjessaan, kyetäkseen tukemaan henkilökunnan työtä, työn kehittämistä ja työssä jaksamista sekä hyvän ja laadukkaan hoitotyön toteuttamista.  Hankkeen ohjausryhmässä 20.4. sovitaan lopulliset sisältöteemat yhteistyössä palvelutalojen johtajien kanssa.

Sisältöaiheiden valinnan jälkeen keskeisenä haasteenamme on pedagogigis-teknisten ratkaisujen suunnittelu. Miten asiat kannattaisi esittää, jotta ne olisi mahdollista omaksua ja kiinnittää omaan työhön? Tähän vastaamme valmentavan otteen avulla, ja pedagogista osaamistamme hyödyntäen.

Kirjoittaja: Sari Himanen