Konferenssista vinkkejä valmentavan otteen toteuttamiseen

FECT konferenssin aula

Hankkeen projektipäällikkö ja it-asiantuntija osallistuivat tammikuussa Miamissa pidettävään Future of Education Technology 2020 -konferenssiin (FECT2020) poimimaan ajatuksia erityisesti siihen, miten Dimes-sovelluksesta saataisiin valmentavaan otteeseen painottuva, mielekkäitä digitaalisia ratkaisuja hyödyntävä ohjelma.

Stephanee Stephens Kennesaw Universitystä painotti, että valmennuksessa korostuu kiinnostuksen herättäminen, reflektioon kannustaminen, asioiden mallintaminen, henkilökohtaisten tavoitteiden huomioiminen ja yhdessä tekeminen. Hänen mukaansa pelkkä digitaalinen oppimateriaali ja koulutus, arvioitava toiminta ja vuorovaikutukseen pakottaminen eivät ilmennä valmentavaa lähestymistapaa. Konferenssista saatujen vinkkien mukaan olennaista valmennuksessa on kannustaminen uuden oppimiseen, yhteistyöhön vertaisten ja muiden kanssa, työtapojen uudistamiseen ja pysyvien muutosten tekemiseen.

Valmentavan otteen soveltaminen Dimes-ohjelmaan

Meillä hanketiimiläisillä onkin nyt paljon asioita sisäistettävänä, jotta pystymme tuottamaan oppimismahdollisuuksia tällä uudella modernilla otteella. Dimes-ohjelmassa pyrimme auttamaan osallistujia siinä, että he oppivat tunnistamaan omia kehittymiskohteitaan ja vahvuuksiaan, ja siten vahvistumaan esimiesroolissaan. Pyrimme herättämään esimiehissä ja tiiminvetäjissä halun olla hyvä, hyvä esikuva, hyvä suunnannäyttäjä, hyvä toiminnan organisoija, ohjaaja, henkilöstön kannustaja jne.

Dimes-ohjelman tavoitteena on tarjota vaihtoehtoisia näkökulmia, kannustaa osallistujia siihen, että he prosessoivat asioita tai näkökulmia itsekseen, omassa työssään ja yhdessä muiden kanssa, jakavat ajatuksiaan vertaisten kesken ja oppivat toisiltaan, yhdessä asioita ratkaisten. Osallistujia kannustetaan positiivisten näkökulmien löytämiseen, positiivisen palautteen jakamiseen, ja vuorovaikutteiseen keskusteluun työntekijöiden kanssa. Asioiden merkityksellisyyttä korostamalla pyritään vahvistamaan asioiden sisäistämistä ja tällä tavoin lisäämään motivaatiota, uskoa ja halua toimintojen uudistamiseen. Esimiesten valmennuksella tavoitellaan myös työntekijöiden kehittymistä ja siten koko organisaation kehittymistä, mikä näkyy vanhusten saaman palvelun paranemisena.

Konferenssi antoi ideoita myös digitaalisten työkalujen soveltamiseen

Konferenssissa oli yli 700 esitystä ja sen myötä valinnan vaikeutta siinä, mitä esityksiä kuuntelisimme. Valmentavan otteen lisäksi valitsimme esityksiä, joista saimme vinkkejä digitaalisten ratkaisujen toteuttamiseen. Tutustuimme useisiin ilmaisohjelmiin, joissa painottui visuaalisuus ja kuvien käyttö, sekä interaktiivisuus ja yhteisöllinen toiminta oppijoiden kanssa. Näistä poimimme tarkoituksenmukaisimpia ideoita, jotka sisällytimme tarjouspyyntöön, jolla kilpailutimme Dimes-sovelluksen teknistä toteutusta.

Kirjoittaja: Sari Himanen