Dimes-sovelluksen alustatoimittajaksi JJ-Net Group Oy

Dimes
Desktop

Hanketiimi on kartoittanut monella tavalla esimiesten valmennuksen sisältötarpeita syksyn ja talven aikana. Samalla on mietitty pedagogiselta kannalta, miten asiat olisi mielekästä esittää. Tähän haettiin eväitä myös Miamissa pidetystä Future of Education Technology 2020 –konferenssista. Tämän kokonaisuuden pohjalta lähdettiin miettimään vaatimusmäärittelyjä tulevalle tekniselle sovellukselle.

Teknistä käsitystä ohjelman ominaisuuksista ja pedagogisista ratkaisuista saatiin FECT2020-konferenssista, josta mieleen jäi useita vinkkejä digitaalisten ratkaisujen toteuttamiseen ja valmentavan otteen työkalujen määrittelemiseen. Dimes sovelluksessa halutaan painottaa erityisesti yhteisöllistä oppimista, interaktiivisuuden kautta tapahtuvaa oivallusta ja visuaalisuutta. Näin oppimisprosessia pyritään tehostamaan, ja mahdollistamaan myös oppijoiden oppiminen toisiltaan.

Määrittelyn tekeminen ja kilpailuttaminen

Sovelluksen määrittely oli haastava tehtävä, jota puitiin hanketiimin kesken pitkään. Määrittelyn pohjana oli toisaalta palvelutalojen henkilöstöltä eri tavoin kerätty asiakasymmärrystä ja sisältötarpeita kuvaava aineisto, pedagogiikkaan ja tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön liittyvä osaaminen ja hanketiimin oma innovatiivinen ajattelu.

Määrittelyä lähdettiin kuvaamaan tämän tyyppisesti

  • Dimes sovellus toimii älypuhelimella ja tietokoneella.
  • Ohjelma perustuu käsitekartassa määriteltyihin kokonaisuuksiin.
  • Käyttäjä valitsee itse mille valmennusalueelle haluaa mennä ja voi edetä haluamassaan järjestyksessä.
  • Samalla alueella voi olla samanaikaisesti joko yksin tai muita käyttäjiä.
  • Käyttäjät voivat ilmoittautua käsitekartalla johonkin tiimiin, ja ratkaista tehtävää tiiminä.
  • DiMes sisältää tietoa ja tehtäviä, käyttäjille voidaan antaa haasteita, joita he ratkaisevat yksin tai tiimeissä.

Määrittelyn pohjalta toteutettiin kilpailutus helmikuussa 2020. Sovelluksen toimittajan valitsimme maaliskuussa. JJ-Net Group Oy oli kolmesta ehdokkaasta se, jonka tarjous vastasi parhaiten toiveitamme niin sisällön kuin aikataulunkin suhteen. JJ-Net Group Oy:n etuna oli se, että olemme TAMKissa tehneet jo aiemminkin heidän kanssaan yhteistyötä, heillä oli tarjota valmis alusta, jota on kohtuullisen nopeaa räätälöidä ja edelleen kehittää Dimes-sovelluksen tarpeiden mukaiseksi.

Uuden, nyt jo kehitteillä olevan sovelluksen osoitteeksi tulee https://dimes.tuni.fi/. Odotamme innolla yhteistyötä, uusien työkalujen ja teknisten mahdollisuuksien konkretisoitumista, kokeilua ja yhteiskehittämisen antoisia hetkiä.

Kirjoittajat: Anna-Liisa Karjalainen, Sari Himanen