Empatia työelämässä: laadukkaampaa vuorovaikutusta, hyvinvointia ja parempaa tulosta

vapaaehtoisten käsiä

Empatia on jo pitkään ollut oleellinen osa hyvän johtajan työkalupakkia. Nykyään ymmärretään paremmin myös sen positiivinen vaikutus menestyksekkääseen liiketoimintaan.

Kokoukset, kahvitauot, yhteiset lounashetket, kohtaamiset konttorin käytävällä, jokaviikkoinen Teams-palaveri, tekstiviesti, kollegan läksiäiset ja hyvää viikonloppua -toivotus viikon päätteeksi. Työyhteisöt ja niiden ilmapiiri muodostuvat jokapäiväisissä kohtaamisissa ja arjen vuorovaikutustilanteissa. Sillä on väliä, miten esihenkilösi, kollegasi tai kontaktisi toisessa yksikössä kohtaa sinut – ja miten sinä kohtaat hänet.

Olemme eläneet reilut kaksi vuotta poikkeustilojen aiheuttamassa turbulenssissa. Ensin maailmanlaajuinen pandemia, tämän päälle raastava sotatilanne Euroopassa. Tänä kuormittavana aikana tunteet työpaikalla ovat nousseet kahvipöytäkeskusteluista mediaan ja koko työelämää käsittelevään keskusteluun.

Kauppalehti kertoo, että talouslehti Forbes nimesi empatian vuoden 2021 avaintaidoksi. Forbes onkin käsitellyt artikkeleissaan empatiaa huomattavan paljon viimeisen vuoden aikana, ja on uutisoinut muun muassa Catalystin tutkimuksesta, jonka mukaan empatia on johtajan tärkein taito. Empatia on toki jo pitkään ollut oleellinen osa hyvän johtajan työkalupakkia, mutta nykyään ymmärretään paremmin sen positiivinen vaikutus menestyksekkääseen liiketoimintaan.

Empatian nouseminen laajemmin työelämäkeskusteluun linkittyy olennaisesti yritysten ja työyhteisöjen käymään keskusteluun niiden arvoista ja siitä, minkälaisina työnantajina ja -yhteisöinä organisaatiot haluavat profiloitua. Suomessa yhtenä keskustelunherättäjänä on toiminut tutkija Miia Paakkasen tuore Empatian voima työssä -kirja. Kirjan mukaan tunnetaitojaan kehittänyt työntekijä ja johto luovat laadukkaampaa vuorovaikutusta, hyvinvointia ja parempaa tulosta.

Empatian kymmenen hyötyä työssä – hyvinvointia, merkityksellisyyttä ja sitoutuneisuutta

Miia Paakkasen mukaan empatialla on “energisoiva, kannatteleva ja puoleensa vetävä teho vuorovaikutuksessa”. Nämä kolme seikkaa vaikuttavat Paakkasen mukaan organisaation tulokseen ainakin kymmenellä tavalla.

Paakkasen teoksen mukaan empatian 10 hyötyä ovat:

  1. taloudellinen kannattavuus
  2. hyvinvointi
  3. muutoskyvykkyys
  4. yhteistyö
  5. asiakaspalvelun laatu
  6. innovatiivisuus
  7. oppiminen
  8. työn imu
  9. työntekijöiden sitoutuneisuus
  10. työn merkityksellisyys

Empatiassa parasta on se, että siitä hyötyvät kaikki: niin empatian kohde kuin empatiaa osoittavakin, väistämättä myös koko ympäröivä yhteisö. Joko pohdit, miten sinä voit lisätä työpaikkasi empatian määrää? Aloittaa voit heti huomenna.

Yksi tapa reflektoida työelämässäkin oleellisia empatiataitoja ja kehittää niitä, on suorittaa DIMES-esihenkilövalmennus, jonka teemat tukevat arjen työn sekä työyhteisön johtamista ja uudistamista. Lue lisää valmennuksesta täältä.

Teksti: Jenna Antila

Lähteet ja lisää luettavaa:

Paakkanen, Miia: Empatian voima työssä (WSOY, 2022)

Artikkelit:

Brower, Tracy / Forbes: “Empathy Is The Most Important Leadership Skill According To Research”
https://www.forbes.com/sites/tracybrower/2021/09/19/empathy-is-the-most-important-leadership-skill-according-to-research/?sh=526ef8183dc5

Majaniemi, Niina / Kauppalehti: “Empatia työelämässä – muutakin kuin mukavuutta”: https://www.kauppalehti.fi/kumppanisisallot/microsoft/empatia-tyoelamassa-muutakin-kuin-mukavuutta/

Van Bommel, Tara, PhD / Catalyst: “The Power of Empathy in Times of Crisis and Beyond” https://www.catalyst.org/reports/empathy-work-strategy-crisis