Uusia käyttäjätarinoita

Kotisivuille on lisätty käyttäjäkertomuksiin uutta materiaalia. Käyttäjäkokemuksista löytyy niin käyttäjäkokemuksesta video, haastattelukirjoituksia, YAMK-opinnäytetyö ja myös muuta kerättyä palautetta.

Tietokonetta käyttävä nainen