Esihenkilötyön merkitys työntekijöiden sitouttamisessa: “Hyvinvoivat ja tyytyväiset työntekijät vahvistavat työpaikan vetovoimaa”

Pirjo Lehikoisen kuva
Pirjo Lehikoinen (kuva Petri Lehikoinen)

Haastattelussa HUS:n vastaava sosiaalityöntekijä, YTM Pirjo Lehikoinen pohtii esihenkilötyön merkitystä ja työntekijöiden sitouttamisen haasteita.

Minkälainen rooli sote-alan työvoimapulassa ja työntekijöiden pitämisessä on esihenkilötyöllä?

“Esihenkilötyöllä on mielestäni suuri merkitys työntekijöiden sitouttamisessa. Esihenkilö voi tehdä parhaansa sen hyväksi, että työntekijät onnistuvat työssään ja kokevat työn iloa. Tärkeää on rakentaa hyvää yhteishenkeä, jonka vaalimiseen tarvitaan kaikkien työyhteisön jäsenten panosta”, Pirjo Lehikoinen kertoo.

“Työssä viihtyy sitä paremmin, mitä enemmän työhönsä voi itse vaikuttaa. Hyvinvoivat ja tyytyväiset työntekijät vahvistavat työpaikan vetovoimaa. Toimivan yliopistoyhteistyön ansiosta opiskelijat pääsevät tutustumaan terveyssosiaalityöhön, jonka kautta saamme sijaisia ja mahdollisuuden rekrytoida uusia työntekijöitä.”

Mitkä asiat näet suurimpina haasteina esihenkilötyössä juuri nyt?

“Pitkittynyt pandemiatilanne ja sen vaikutukset oman työn tekemiseen koetaan kuormittavana. Korona on aiheuttanut paineita, huolta ja stressiä”, Lehikoinen korostaa.

“Työntekijöiden jaksamisen tukemiseksi esihenkilön on hyvä kuunnella työyhteisön tunnelmia herkällä korvalla, olla työntekijöiden käytettävissä ja auttaa tilanteen kohtaamisessa. Tarvittaessa työterveyshuollosta on mahdollisuus saada keskusteluapua. Pyrin itse olemaan helposti lähestyttävä esihenkilö. Johtamisessa korostan työntekijöiden yhdenvertaisuutta, tasa-arvoisuutta ja työyhteisön me-hengen vahvistamista”, Lehikoinen tähdentää.

Millaisia taitoja tulevaisuuden esihenkilö mielestäsi tarvitsee?

“Tulevaisuuden esihenkilö tarvitsee kykyä yksilöllisiin kohtaamisiin ja eri sukupolvien johtamiseen. Ainoa varma asia on muutos ja tarve muutosjohtamiselle. Esihenkilö johtaa omalla esimerkillään, on mentori, toimintakulttuurin vahva rakentaja ja suunnannäyttäjä”, Lehikoinen toteaa.

“Esihenkilöiden on muistettava johtamisessa inhimillinen ote ja muistettava, että hyvinvoivat työntekijät kohtaavat potilaat empaattisesti ja arvokkaasti. Työntekijöiden työhyvinvointi on johtava periaate, koska sillä on suuri merkitys työpanokseen ja viihtyvyyteen työssä. Kokonaisuutena tulevaisuuden esihenkilöltä edellytetään joustavuutta ja avarakatseista ajattelua”, Lehikoinen korostaa.

Minkälaiset terveiset haluaisit lähettää juuri nyt sote-päättäjille, esihenkilöille ja työntekijöille? 

“Yhdessä selviämme haasteista ja kehitämme toimintaamme. Hoidetaan jokainen osuutemme ja arvostetaan toistemme työtä. Hyvin toimivan sote-alan ja hyvän työyhteisön rakentamisessa tarvitsemme jokaisen panosta. Ollaan ylpeitä työstämme sosiaali- ja terveydenhuollossa.”

Teksti: Jaana Koski-Alhainen, Jenni Karvonen