Nuorella miehellä epäilevä katse

Itsensä työllistäminen - uhka vai mahdollisuus?

PIRSSI - Pirstaleiseen työelämään siirtyminen

PIRSSI-hankkeen tavoitteena on siirtymävaiheessa olevien korkea-asteen opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien parantaminen selkeyttämällä heidän kokonaisnäkemystään pirstaleisesta työelämästä.