Pirssi-koulutuskokonaisuus hyvässä vauhdissa

Pirssi-hankkeessa on suunniteltu koulutuskokonaisuus, joka auttaa opiskelijoita ymmärtämään itsensä työllistämisen moninaisia mahdollisuuksia, ymmärtämään siihen liittyviä vaatimuksia ja pelisääntöjä sekä rakentamaan ammatti-identiteettiään. Tiedollisten sisältöjen lisäksi koulutuskokonaisuuden tavoitteena on nostaa esiin synergioita eri alojen välillä sekä tukea opiskelijoiden verkostoitumista myös muiden kuin oman alansa edustajien kanssa.

Kokonaisuus koostuu kahdesta osasta: Ensin toteutetaan eri aloille yhteinen osa, jossa tarjotaan monipuolinen paketti tietoa työn tekemisen eri muodoista. Tämän jälkeen järjestetään alakohtaisia projektiopintoja, joissa alkuosassa omaksuttuja tietoja voidaan soveltaa käytännössä.

Monimuotoisesti verkossa

Koulutuksen yhteisen osan pilottitoteutus, Itsensä työllistäminen pirstaleisilla työmarkkinoilla, käynnistyi syyskuussa 2020. Pilotti osoittautui erittäin suosituksi: sitä suorittaa aktiivisesti yli sata opiskelijaa. Mukana on sekä ammattikorkeakoulun että yliopiston opiskelijoita useista eri koulutusohjelmista.

Koronarajoitusten vuoksi koulutus joudutaan toteuttamaan alkuperäisistä suunnitelmista poiketen kokonaan verkko-opetuksena. Tämä on tietenkin hienoinen takaisku opiskelijoiden ”törmäyttämisen” kannalta, mutta merkittäviä muutoksia kurssin sisältöihin se ei aiheuttanut.

Kurssin rungoksi on valikoitu kuusi teemaa:

  • Mitä työ on tulevaisuudessa?
  • Yrittäjyys ja kevytyrittäjyys
  • Verot, vakuutukset ja sosiaaliturva
  • Markkinointi, myynti ja hinnoittelu
  • Brändääminen ja verkostoituminen
  • Henkinen jaksaminen

Teemoihin perehdytään monipuolisten materiaalien avulla sekä soveltavia ja vertailevia tehtäviä tekemällä. Käytössä on esimerkiksi luentotallenteita ja muuta videomateriaalia, luettavia tekstejä – keskiössä Pirssin Reittiopas – sekä itsenäistä tiedonhakua. Pilotti käynnistyi Pirssillä töihin -webinaarilla, ja henkisen jaksamisen teemaan perehdytään työpajassa, jossa hyödynnetään myös tarinateatteria.

Erilaisuus on rikkautta

Koulutuskokonaisuuden suunnittelu on nostanut erityisen selvästi esiin sen, kuinka paljon yhteisiä tarpeita ja haasteita hyvinkin erilaisilta aloilta valmistuvilla nuorilla ammattilaisilla on. Toisaalta projektiopintoja pohdittaessa alakohtaiset eroavaisuudet nousivat esiin.

Suunnittelutyö Pirssi-työryhmässä on osoittanut, että yhteistyö odottamattomienkin kumppanien kanssa voi olla valtavan hedelmällistä. Se tarjoaa synergiaa yhteisien tavoitteiden ympärillä mutta toisaalta myös loistavia tilaisuuksia oppia toinen toisiltaan. Toivottavasti nämä oivallukset toteutuvat myös koulutuskokonaisuuden osallistujien osalta!

 

Teksti: Miia Santalahti