Koulutukset

Koulutuskokonaisuus

Pirssi-hankkeessa toteutetaan yhteistyössä hankkeen toimijoiden ja asiantuntijaverkoston kanssa koulutuskokonaisuus ja se pilotoidaan hankkeen aikana. Koulutuskokonaisuus koostuu kaikille koulutusaloille yhteisestä osiosta sekä koulutusalakohtaisista työelämäprojekteista. Koulutusaloja ovat Tampereen ammattikorkeakoulun media, musiikki sekä rakennusarkkitehtien koulutus. Tampereen yliopiston aloja ovat journalismin ja viestinnän, teatterityön, käännöstieteen sekä arkkitehtien koulutus.

Yhteinen osuus toteutetaan syksyllä 2020 ja työelämäprojektit käynnistyvät vaiheittain alakohtaisesti viimeistään kevään 2021 aikana. Yhteisen osuuden laajuus on 80 tuntia ja työelämäprojektien laajuus keskimäärin 50 tuntia. Yhteinen osuus toteutetaan Moodle-oppimisympäristöön.

Lisätietoa 25.9.2020 alkavasta Itsensä työllistäminen pirstaleisilla työmarkkinoilla -koulutuksesta:

https://www.y-kampus.fi/fi/opinnot/itsensa-tyollistaminen-pirstaleisilla-tyomarkkinoilla/

Koulutuskokonaisuuden tarkoitus on parantaa työmarkkinoille siirtymävaiheessa olevien opiskelijoiden työelämäosaamista, lisätä heidän tietoisuuttaan pirstaloituneiden työmarkkinoiden uusista työn muodoista ja itsensä työllistämisen mahdollisuuksista.