Koulutukset

Nuorimies katsoo ylös vasemmalle mietteliään epäilevä ilme kasvoillaan

Koulutuskokonaisuus

PIRSSI-hankkeessa on suunniteltu yhteistyössä hankkeen toimijoiden ja asiantuntijaverkoston kanssa koulutuskokonaisuus ja se on pilotoitu hankkeen aikana. Koulutuskokonaisuus koostuu kaikille koulutusaloille yhteisestä osiosta sekä koulutusalakohtaisista työelämäprojekteista. Koulutusaloja ovat Tampereen ammattikorkeakoulun median, musiikin sekä rakennusarkkitehtien koulutus. Tampereen yliopiston aloja ovat journalismin ja viestinnän, näyttelijäntyön, käännöstieteen sekä arkkitehtien koulutus.

Yhteinen osuus (pilotit) toteutettiin syksyllä 2020 ja 2021. Työelämäprojektit käynnistyivät vaiheittain alakohtaisesti viimeistään vuoden 2021 aikana. Yhteisen osuuden laajuus oli 80 tuntia ja työelämäprojektien laajuus keskimäärin 50 tuntia. Yhteinen osuus toteutettiin Moodle-oppimisympäristöön.

Itsensä työllistäminen pirstaleisilla työmarkkinoilla -koulutukset (yhteinen osuus)

Koulutus syksyllä 2021:

MVK.MY.361 Itsensä työllistäminen pirstaleisilla työmarkkinoilla 2021 (80 tuntia) -koulutus löytyy Tampereen yliopiston opinto-oppaasta ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat pääsivät ilmoittautumaan koulutukseen ristiinopiskelun kautta.

Verkkokurssin toteutusaika oli 31.8. – 31.12.2021, ilmoittautuminen 26.8. mennessä. Uusi teema avautui viikon välein (= 7 teemaa).

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • Osaa vertailla erilaisia työn tekemisen muotoja ja tunnistaa niiden mahdollisuudet ja ongelmat
  • Tuntee yrittäjämäiseen toimintaan liittyviä toimijoita ja verkostoja sekä ymmärtää niiden roolit ja tehtävät
  • Tunnistaa oman osaamisensa ja osaa markkinoida, hinnoitella ja kehittää sitä
  • Tunnistaa itsensä työllistäjän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä

Sisältö:

Teema 1. Mitä työ on tulevaisuudessa?
Teema 2. Työn tekemisen muodot. Yrittäjyys ja kevytyrittäjyys.
Teema 3. Itsensä työllistäjän verotus ja vakuutukset
Teema 4. Itsensä työllistäjän sosiaaliturva
Teema 5. Markkinointi, myynti ja hinnoittelu
Teema 6. Oman osaamisen tunnistaminen ja markkinointi; brändi; verkostoituminen
Teema 7. Jaksaminen ja työhyvinvointi
Kokoava lopputehtävä

Koulutus syksyllä 2020 (päättynyt):

Lisätietoa 25.9.2020 alkaneesta Itsensä työllistäminen pirstaleisilla työmarkkinoilla -koulutuksesta:

https://www.y-kampus.fi/fi/opinnot/itsensa-tyollistaminen-pirstaleisilla-tyomarkkinoilla/

Koulutuskokonaisuuden tarkoitus on parantaa työmarkkinoille siirtymävaiheessa olevien opiskelijoiden työelämäosaamista, lisätä heidän tietoisuuttaan pirstaloituneiden työmarkkinoiden uusista työn muodoista ja itsensä työllistämisen mahdollisuuksista.