Koulutukset

Luodaan korkea-asteelle työelämään siirtymistä tukeva koulutuskokonaisuus.