Toimintamalli

Nuorella naisella mietteliäs ilme

PIRSSI-hankkeessa on laadittu toimintamalli, joka helpottaa korkea-asteen opiskelijoiden siirtymistä työelämään. Toimintamalli koostuu Keikkatyön käsikirja -nimisestä ohjesivustosta sekä koulutuskokonaisuudesta, josta löytyy lisää tietoa Koulutukset-valikosta. Toimintamalli on laadittu yhteistyössä hankkeen eri toimijoiden kesken.

 

Keskeinen osa toimintamallia on Keikkatyön käsikirja, joka antaa tiivistetyssä muodossa informaatiota määrätyistä työelämän aihealueista niin, että oppaan käyttäjälle muodostuu kokonaiskäsitys työelämän keskeisistä elementeistä ja hän pystyy tekemään oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä oman työuransa suhteen.

Otamme mielellämme vastaan palautetta Keikkatyön käsikirjan toimivuudesta sekä kehitysideoita. Palautetta voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen antti.haapio@tuni.fi tai miia.santalahti@tuni.fi.

Linkki Keikkatyön käsikirjaan:

https://sites.tuni.fi/keikkatyo/