Toimintamalli

Pirssi-hankkeessa laaditaan toimintamalli, joka helpottaa korkea-asteen opiskelijoiden siirtymistä työelämään. Toimintamalli kokoaa yhteen hankkeessa olevat toimijat ja yhteistyötahot.

Yksi osa toimintamallia on Pirssi-reittiopas. Reittiopas antaa tiivistetyssä muodossa informaatiota määrätyistä aihealueista niin, että oppaan käyttäjälle muodostuu kokonaiskäsitys työelämän keskeisistä elementeistä ja hän pystyy tekemään oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä oman työuransa suhteen.

Reittiopas on pilottiversio ja otamme mielellämme vastaan palautetta sen toimivuudesta sekä kehitysideoita. Palautetta voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen antti.haapio@tuni.fi tai anneli.karppinen@tuni.fi.

Linkki Reittioppaaseen:

https://projects.tuni.fi/reitti/