Foorumi

Hankkeessa viritetään asiantuntijakeskusteluja työelämän uusista muodoista ja niiden vaikutuksesta työllistymiseen.