Termipankki

Täällä voit tutustua yleisimpiin tekoälyn termeihin tiiviissä ja selkeässä paketissa!

Puuttuuko jokin tärkeä termi? Lähetä meille viestiä täällä, niin pyrimme lisäämme termin!  

ALGORITMI: Toimintakaava tietyn ongelman tai ongelmien joukon ratkaisemiseksi. Algoritmit koostuvat joukosta ohjeita tai sääntöjä, joita seuraamalla tietokone suorittaa tietyn tehtävän.
Lähde: Understanding algorithmic decision-making: Opportunities and challenges. EPRS | European Parliamentary Research Service. 

ALGORITMINEN PÄÄTÖKSENTEKO: Järjestelmän tekemä,  dataan perustuva päätös. Ihmisen osuus algoritmisessa päätöksenteossa vaihtelee.
Lähde: Understanding algorithmic decision-making: Opportunities and challenges. EPRS | European Parliamentary Research Service. 

HEIKKO TEKOÄLY: Tekoäly, joka mukailee inhimillistä älykkyyttä näennäisesti. Heikko tekoäly suorittaa vain ennalta määrättyjä tehtäviä. Nykyinen käytössä oleva tekoäly edustaa heikkoa tekoälyä.
Lähde: Stanford Encyclopedia of Philosophy (katso myös vahva tekoäly). 

IHMISKESKEINEN TEKOÄLY: Inhimillisten arvojen ja kestävän kehityksen näkökulman huomioiminen tekoälyn kehittämisessä ja käytössä.
Lähde: EU: Luotettavaa tekoälyä koskevat eettiset ohjeet.

KASVOJENTUNNISTUS: Biometrinen tunnistus, jonka tekoäly tekee ihmisen kasvojenpiirteiden perusteella. Tekoälyn sisältämät algoritmit tunnistavat ihmisen kasvojen yksilöllisiä piirteitä kuten geometrisiä suhteita. Tätä teknologiaa käytetään esimerkiksi älypuhelimissa.
Lähde: TEPA-termipankki (Sanastokeskus).

KONEKÄÄNTÄMINEN: Tekstin tai puheen kääntämistä koneellisesti (eri menetelmiä, mm. sanakirjakäännökset). Konekääntäminen  sopii laadultaan erityisesti raakakääntämiseen ja samankaltaisena toistuvien tekstien kääntämiseen.
Lähde: TEPA-termipankki (Sanastokeskus).

KONEOPPIMINEN: Järjestelmät, jotka parantavat suorituskykyään tietyssä tehtävässä sitä mukaa, kun lisää kokemusta tai dataa kertyy. Koneoppiva järjestelmä oppii ja kykenee toimimaan ilman ihmisen määrittelemää tarkkaa ja vaiheittaista toimintaohjetta.
Lähde: Elements of AI -verkkokurssi, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta: Algoritmi päätöksentekijänä.

LUONNOLLISEN KIELEN KÄSITTELY: Viittaasekätekoälyn tuottamaan tekstiin ja puheeseen että ihmisen tuottaman tekstin ja puheen analysointiin tekoälyn avulla. Sisältää esimerkiksi tekstin kääntämistä koneen avulla.
Lähde: VTT: Tekoälyn käsitekartta.

LÄPINÄKYVYYS: Käyttäjillä on mahdollisuus halutessaan tarkastella tekoälyn algoritmeja tai sen käyttämää dataa. On tapauskohtaista, kuinka läpinäkyvää tekoälyn tulee eri käyttäjäryhmille olla.
Lähde: Turku AI Society: Opas tekoälyn etiikkaan.

MUSTAN LAATIKON ONGELMA: Viittaa tilanteeseen, jossa algoritmin toimintalogiikka ei välttämättä ole ihmisen ymmärrettävissä. Algoritmin tuottamaa lopputulemaa ei siis välttämättä pystytä perustelemaan.
Lähde: Turku AI Society: Opas tekoälyn etiikkaan.

NEUROVERKOT: Keinotekoiset neuroverkot ovat laskennallisia malleja, joilla pyritään jäljittelemään ihmisen aivojen ja hermoverkkojen toimintaa (neuronien ja synapsien tapaan). Suomalainen Teuvo Kohonen (1934–2021) oli yksi tunnetuimpia neuroverkkojen kehittäjiä.
Lähde: Elements of AI -verkkokurssi, Suomen Akatemia.

SELITETTÄVYYS: Tekoälyn toiminta pystytään avaamaan eri käyttäjäryhmille, ja tekoälyn toiminta sekä sen tekemät päätökset pystytään perustelemaan käyttäjille.  Selitettävyyttä pidetään tärkeänä tekoälyn ymmärtämisen kannalta.
Lähde: Explainable AI: the basics Policy briefing (The Royal Society), Bussone et al. (2015): The role of explanations on trust and reliance in clinical decision support systems. 

SYVÄOPPIMINEN: Koneoppimisen osa-alue. Syväoppiminen tarkoittaa tekoälymallia, jonka idea pohjautuu ihmisen hermoverkkojen toimintaan. Syväoppiva tekoälymalli viittaa tekoälymallin kerroksellisuuteen tai verkostomaisuuteen: data kulkee useamman kerroksen välillä, mikä mahdollistaa tehokkaamman, itseohjautuvan oppimisen sekä tiedon käsittelyn.
Lähde: Elements of AI -verkkokurssi,  A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines (European Commission).

TURINGIN TESTI: Turingin testi testaa koneen kykyä jäljitellä ihmistä. Jos kone pystyy keskustelemaan ihmisen kanssa niin ettei käyttäjä tunnista kyseessä olevan kone, kone läpäisee Turingin testin.
Lähde: Elements of AI -verkkokurssi, TEPA-termipankki (Sanastokeskus TSK).

VASTUU: Liittyy tekoälyn läpinäkyvyyteen ja siihen, kuinka ymmärrettävää tekoäly käyttäjälle on. Vastuun kantaminen esimerkiksi algoritmisesta päätöksenteosta edellyttää, että käyttäjillä on tarpeeksi tietoa ja ymmärrystä koneen toiminnasta.
Lähde: Turku AI Society: Opas tekoälyn etiikkaan.

VAHVA TEKOÄLY: Viittaa tekoälyyn, jonka älykkyys on ihmisen tasolla. Tekoäly on siis ikään kuin keinotekoinen ihminen, joka kykenee tietoiseen ja itsenäiseen ajatteluun.
Lähde: Stanford Encyclopedia of Philosophy (katso myös heikko tekoäly).