Eettiset kysymykset ja haasteet

Tekoälyn eettiset kysymykset ovat kysymyksiä oikeasta ja väärästä, joita tarkastellaan siten, kun ne ilmenevät tekoälysovellusten kontekstissa. Minkälaisia tekoälysovellusten pitäisi olla ja miten niiden tulisi toimia? Minkälaisia maailmoja, konkreettisia ja virtuaalisia, niillä tulisi rakentaa? Miten ihmisten tulisi hallita, säännellä ja ohjata niiden toimintaa? Missä määrin ihmisen itse tulisi mukautua tekoälysovelluksen toimintaan? Näistä kysymyksistä ja niihin vastaamisen haasteista keskustellaan etenevässä määrin, mutta kysymykset itsessään eivät ole missään nimessä uusia. Teknologiaan on aina liittynyt eettisiä kysymyksiä!

Tekoälyn kontekstissa perinteiset kysymykset voivat saada kuitenkin uudenlaisia muotoja. Tämä johtuu muun muassa tekoälysovellusten autonomisuudesta ja adaptiivisuudesta, joka herättää kysymyksiä asianmukaisesta ihmiskontrollista ja sovelluksen toiminnan ennustettavuudesta. Lisäksi tekoälysovellusten sisäinen monimutkaisuus ja helposti laajennettava (eli skaalautuva) käyttö ovat tuottaneet uusia haasteita. Tekoälysovellusten käyttämien algoritmien sisäinen monimutkaisuus voi esimerkiksi johtaa ”mustan laatikon ongelmaan”, jossa edes sovelluksen kehittäjät eivät pysty periaatteessakaan ymmärtämään, miksi, miten ja milloin algoritmi tuottaa tietynlaisia ennusteita. Mitä tästä seuraa maailmassa, jossa useita päätöksentekoprosesseja tukevat ja suorittavat algoritmit?

Voit lukea täältä tarkemmin erilaisista eettisistä kysymyksistä, joita tekoälyyn liittyy.

Tekoälyn etiikka kytkeytyy myös yhteiskunnallisiin ilmiöihin sekä poliittisiin kysymyksiin. Tekoälyn eettisiä kysymyksiä tarkasteltaessa on syytä myös kysyä: Kenellä on valta vaikuttaa tekoälyn kehitykseen ja käyttöön sekä siihen, miten tekoälystä ja sen eettisyydestä puhutaan? Kenen intressejä digitalisaatio ja tekoälyteknologiat palvelevat? Entä kuka hyötyy tekoälyn sääntelystä tai sen puutteesta? Voiko ja tulisiko nykyisiä kehityskulkuja vastustaa?

Psst! Lue lisää tekoälyn etiikasta Turku AI Societyn oppaasta tai opi aiheesta Helsingin yliopiston verkkokurssilla. Voit myös katsoa Tiedekulman keskustelun täältä.