Diversiteetti ja saavutettavuus

Miksi moninaisuus on tärkeää?

Tutkimukset osoittavat, että teknologiateollisuus sekä tekoälytuotteita ja -palveluita kehittävät organisaatiot kärsivät moninaisuuden eli diversiteetin puutteesta. Tutkimusyhteisöjen, kuten AI Now Instituten, mukaan naisten, eri etnisten ryhmien ja vammaisten henkilöiden vähäinen edustus teknologiateollisuudessa ja tekoälyn kehityksessä on johtanut ”tekoälyn diversiteettikriisiin”.

Moninaisuuden puute on tasa-arvokysymys, mutta eri ihmisryhmien edustuksen puute on ongelmallista myös tekoälyn suunnittelun näkökulmasta. Diversiteetin puute voi johtaa tilanteisiin, joissa tekoälyä kehittävät organisaatiot ja tiimit eivät tule tunnistaakseni ja huomioineeksi eri ihmisryhmien (erityisesti marginalisoitujen ryhmien) tarpeita ja intressejä. Tiedeyhteisö ja kansalaisyhteiskunta ovatkin painottaneet moninaisuuden ja saavutettavuuden tärkeyttä. Esimerkiksi Margaret Mitchell, yksi johtavista tekoälyn etiikan tutkijoista, on sanonut, että ”keskeinen eettisen tekoälykehityksen edellytys on saada kirjava joukko ihmisiä suunnittelupöydän ääreen alusta lähtien, ja että he tuntevat olonsa tervetulleeksi jakamaan ajatuksiaan avoimesti”. (Voit lukea koko haastattelun täältä.)

Tekoälyn saavutettavuus

Saavutettavuudella tarkoitetaan esteettömyyttä erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Tekoälysovellusten saavutettavuus tarkoittaa puolestaan, että erilaisten ihmisten on helppoa ymmärtää ja käyttää niitä itsenäisesti.

Tekoälysovellusten saavutettavuuskysymyksiä on tarkasteltu vielä vähäisesti. Olemassa olevissa tekoälysovelluksissa, kuten opetus- ja rekrytointiteknologioissa, on kuitenkin tunnistettu saavutettavuusongelmia. Erityisenä ongelmana on, että tekoälyä opetetaan muun muassa datalla, joissa vammattomuus esiintyy normina ja vammaisilta henkilöiltä kerätyn tiedon osuus on vähäistä. Ottaen huomioon, että esimerkiksi Suomen työikäisestä väestöstä arviolta 7-29 % on vammaisia henkilöitä, edustavan datan puute on merkittävä haaste saavutettavien tekoälysovellusten kehittämisen näkökulmasta.

Saavutettavuus on tärkeää niin oikeudenmukaisuuden kuin teknologian käytettävyyden näkökulmasta. Henkilöt, joilla on esimerkiksi liikuntarajoitteita, kuulo-, näkö- ja puhevammoja, tai jotka eivät sovi neurotyypillisyyden muottiin, saattavat jäädä vaille tietyn teknologian hyötyjä, kun kyseistä teknologiaa ei ole suunniteltu saavutettavuus mielessä. Esimerkiksi rekrytointityökaluja (vrt. videohaastatteluohjelmistot ja seulontatyökalut) suunniteltaessa on tärkeää huomioida saavutettavuusnäkökulma. On myös olennaista mahdollistaa erilaiset osallistumis- ja suoritustavat ja kohtuulliset mukautukset niin hakuprosessissa kuin työpaikallakin.

Psst! Englanninkielistä tutkimusta tekoälyn saavutettavuudesta löydät täältä ja täältä.