Tiedollinen itsemäärääminen

Tiedollinen itsemäärääminen tarkoittaa omien tietojensa hallitsemisesta ja siihen liittyviä oikeuksia. Digitalisoituvassa yhteiskunnassa kyky ja mahdollisuudet tiedolliseen itsemääräämiseen ovat yhä tärkeämpiä.

Tiedollista itsemääräämistä turvataan oikeuksilla, jotka pyrkivät takaamaan ihmisen mahdollisuuden hallita häntä koskevaa tietoa ja sen kulkua. On tärkeää, että yksilöt tuntevat oikeutensa tässä suhteessa. Esimerkiksi Euroopan yleisessä tietosuoja-asetuksessa eli GDPR:ssä on asetettu ihmisille tällaisia oikeuksia. GDPR:n mukaan ihmisellä on oikeus

Esteeksi tiedolliselle itsemääräämiselle voi koitua esimerkiksi  läpinäkyvyyden puute. Feministisen teknologianetiikan tutkijat ovat myös huomauttaneet, että verkkoalustojen ja sovellusten tarjoamat mahdollisuudet sille, miten käyttäjät voivat ilmaista itseään, identiteettiään ja preferenssejään, voivat olla niukkoja ja täten estää käyttäjiä edustamasta itseään haluamillaan tavoilla. Konkreettisena esimerkkinä toimivat verkkoalustat, jotka eivät tarjoa käyttäjille vaihtoehtoa kuvailla itseään trans- tai muunsukupuolisena.