Tekoäly liikenteessä

Ovatko itseajavat autot tulevaisuutta?

Tekoälyn eettisistä haasteista keskustellessa ehkä yleisimpänä esimerkkinä esiin nousevat autonomiset, itseajavat autot. Kun teknologialle suunnitellaan autonomisia päätöksenteon periaatteita, on mahdollista pureutua syvälle eettisiin kysymyksiin, joita ei normaalielämässä tule ajateltua. Onnettomuustilanteessa harvalla on mahdollisuus pohtia, törmätäkö jalankulkijaan vai vaarantaako kuljettajan henki.

Toistaiseksi riittävää turvallisuustasoa autonomiselle autoille ei ole onnistuttu saavuttamaan. Tosiasia kuitenkin on, että autonomisten kulkuvälineiden kuten autojen, lennokkien ja laivojen tekoälykehitys on ollut nopeaa, ja ne saattavat piankin olla myös kuluttajien hyödynnettävissä.

Autonomiset liikennevälineet voivat hyödyntää uusia sensorijärjestelmiä, minkä lisäksi niillä voi olla runsaasti enemmän kapasiteettia datan hyödyntämiseen verrattuna ei-autonomisiin liikennevälineisiin. Autonomiset autot voivat käyttää reaaliaikaista, ajoneuvosta saatavilla olevaa dataa ja toisaalta niissä voidaan hyödyntää ympäristöä tarkkailevia antureita. Siksi autonomiset autot voivat toimia itsenäisesti, ympäristöään havannoiden. Esimerkkinä tästä on jo useissa autoissa oleva vakionopeudensäädin. Datasta oppimalla algoritmit mukautuvat liikennetilanteeseen ja ulkoisiin olosuhteisiin kuten muiden kuljettajien käyttäytymiseen, ja toimivat mukavimman ja turvallisimman ajoreitin tarjotakseen.

Konenäkötekniikan kehitys voi mahdollistaa esimerkiksi kuljettajan silmien liikkeiden tarkkailun ja mahdollisen keskittymiskyvyn harhailun. Tämä tiedon pohjalta tekoäly voi muistuttaa kuljettajaa esimerkiksi tauon pitämisestä. Seuraavana askeleena autonomisten autojen kehityksessä ovat tekoälyn tekemät itsenäiset päätökset ajon aikana. Society of Automotive Engineers (SAE) on kehittänyt tähän kuuden kohdan mittariston, jossa kohta 0 viittaa kuljettajan täyteen kontrolliin ajon aikana ilman automaatiota, ja kohta 5 ajamisen täyteen automaatioon ilman ihmisen väliintuloa. Aiheesta käydään runsaasti keskustelua niin ajajan rooliin kuin saatavilla olevaan teknologiaan liittyen.

Lähteet:
The Elements of AI -verkkokurssi
Valkoinen kirja tekoälystä – eurooppalainen lähestymistapa huippuosaamiseen ja
luottamukseen (Euroopan komissio)
OECD: Artificial Intelligence in Society
eOppiva ja Valtiovarainministeriö: Tekoäly yhteiskunnassa