Tekoälystä yleisesti

Tekoälyn moninainen määritelmä 

Tekoälyn älyä verrataan usein ihmisälyyn. Tämä saattaa vääristää mielikuvia tekoälystäja ruokkia scifi-kirjallisuudesta tuttuja kauhukuvia ihmisestä tekoälyn vallan alla. Tekoäly ei ole, ainakaan nykyisessä muodossaan, lähelläkään ihmisälyä. Tunneäly, sosiaalinen älykkyys ja huumorintaju ovat esimerkkejä ihmisälyn piirteistä, johon tekoälyllä on vielä pitkä matka.

Tekoäly on myös määritelty sellaiseksi (edistyneeksi) tietojenkäsittelyksi, joka tekee asioita, joiden ajatellaan vaativan ihmisälyä. Ihmisälyyn verraten tekoälyn voisi ajatella edustavan erittäin taitavaa matemaatikkoa – datan käsittely, ennustaminen ja monimutkaiset laskutoimitukset ovat tekoälyn vahvuuksia. 

EU:n määritelmän mukaan tekoäly tarkoittaa koneen kykyä esimerkiksi päätellä, oppia tai suunnitella.

Koska tekoäly on tieteenala, siitä suositellaan puhuttavan yksikkönä: tekoäly on yleistermi joukolle erilaisia käsitteitä, ongelmia ja menetelmiä. Tekoälyn avulla voidaan havainnoida ympäristöä eli kerätä ja käsitellä tietoa. Tekoäly voi toimia itsenäisesti tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Tätä kutsutaan autonomisuudeksi. Lisäksi tekoälylle voidaan ohjelmoida erilaisia oppimisen tapoja. Se voidaan esimerkiksi ohjelmoida oppimaan aiempien toimiensa mukaan (ehkä olet kuullut koneoppimisesta). Tätä kutsutaan adaptiivisuudeksi.   

Tekoäly on usein ohjelmisto, esimerkiksi suoratoistopalvelun elokuvia suositteleva algoritmi tai kasvojentunnistus mobiililaitteessa. Tekoäly voi esiintyä myös ns. fyysisessä muodossa kuten itseohjautuvat autot tai sosiaaliset robotit.  Toisaalta esimerkiksi sosiaalisen median sisällöt ovat usein tekoälyllä ohjautuvia.  Tekoälyn tunnistaminen voi olla hankalaa, ja siksi se voi vaikuttaa elämäämme tiedostamattamme. 

Tekoäly on jo nyt iso osa elämäämme, ja sen rooli tulee jopa kasvamaan tulevaisuudessa. Siksi tekoälysovelluksia tulisi kehittää ihmisten tarpeet eikä teknologia edellä. On tärkeää, että teknologiaa kehitettäessä huomioidaan myös sen vaikutukset tavallisten ihmisten elämään sekä kestävään kehitykseen. Tätä tarkoitetaan tekoälyn ihmiskeskeisyydellä.  Esimerkiksi Suomen valtion kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI painottaa vahvasti ihmiskeskeisyyttä tekoälyn kehityksessä.    

Sukella seuraavaksi tekoälyn historiaan, tai kurkkaa termipankista täsmennyksiä!    

Psst.   Jos olet kiinnostunut ihmiskeskeisyydestä, suosittelemme tutustumaan e-oppivan ja Valtiovarainministeriön webinaareihin.   Jos olet kiinnostunut perehtymään syvemmin tekoälyyn, suosittelemme Helsingin yliopiston ja Reaktorin The Elements of AI -verkkokurssia.

Lähteet:
The Elements of AI -verkkokurssi
Euroopan parlamentti: Mitä tekoäly on ja mihin sitä käytetään?
eOppivan ja Valtiovarainministeriön tekoälyaiheiset webinaarit