Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus on demokraattisten oikeusvaltioiden keskeisiä arvoja. Oikeudenmukaisuus tekoälyn eettisenä arvona edellyttää, että tekoälysovelluksen tulisi olla yhteensopiva perus-ja ihmisoikeuksien sekä siihen tai sen käyttöön soveltuvien säännösten kanssa.

Oikeudenmukaisuudesta puhuttaessa voidaan tarkastella joko tietyn prosessin tai sen lopputulemia (tai molempia). Nämä näkökulmat ovat merkityksellisiä esimerkiksi automatisoidun päätöksenteon yhteydessä.

  • Voidaan esimerkiksi kysyä, ovatko päätökset tehty oikeudenmukaisen prosessin avulla. Keskeistä prosessin oikeudenmukaisuudelle ovat esimerkiksi prosessin puolueettomuus ja osapuolien intressien huomioon ottaminen, prosessin läpinäkyvyys, sen tarkkuus ja tietopohjaisuus sekä yksilöiden mahdollisuus kiistää tai riitauttaa prosessin lopputulos, mikäli se vaikuttaa epäoikeudenmukaiselta.
  • Voidaan toisaalta kysyä, ovatko prosessin lopputulemat oikeudenmukaisia (riippumatta prosessista, jolla ne on tuotettu). Tällöin esimerkiksi jaettujen mahdollisuuksien tai hyödykkeiden jakautumisen reiluus ja tuotettu hyöty ovat keskeisiä tarkasteltavia asioita.

Parhaimmillaan tekoälysovelluksilla pystytään tukemaan niin prosessien kuin lopputulemien oikeudenmukaisuutta. Olemassa olevat sovellukset ja tapaustutkimus ovat osoittaneet, että tässä suhteessa löytyy myös haasteita, ongelmia ja avoimia kysymyksiä. Nämä liittyvät esimerkiksi yksityisellä kuin julkisella sektorilla käytettyjen tekoälysovellusten perus- ja ihmisoikeusvaikutuksiin, mukaan lukien mahdolliseen syrjintään, sekä esimerkiksi saavutettavuuden kysymyksiin.

Voit tutustua tarkemmin tekoälyyn liittyviin oikeudenmukaisuuskysymyksiin alla olevista linkeistä: