Tekoälyn yhteiskunnallisen turvallisuuden rakentajana

Voiko tekoäly auttaa rakentamaan turvallisempaa huomista?

Yhteiskunnan toimivuus edellyttää myös sen turvallisuutta. Tekoälyä on mahdollista hyödyntää esimerkiksi julkisten tilojen turvallisuuden valvomisessa tai rikosten selvittämisen tehostamisessa. Tekoälyä yhteiskunnan turvallisuuden tehostajana voidaan hyödyntää myös esimerkiksi näpistysten valvonnassa, identiteettivarkauksien estämisessä, rajavalvonnassa ja suurtapahtumissa.

Toisaalta tekoälyllä on mahdollista tunnistaa tiettyjä sijainteja, joissa rikoksia tapahtuu ja tehdä arviointeja rikosten uusiutumisen ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi tekoälyllä voidaan tunnistaa tilanteita tai käyttäytymismalleja, jotka johtavat yleisen turvallisuuden vaarantumiseen. Toisaalta taas rikosoikeus on herkkä konteksti, jossa monet yhteiskunnan epäsuhdat ja valtasuhteet nousevat herkästi esiin.

On tärkeää huolehtia, ettei tekoälyn käyttö rikosoikeudessa vahvista ihmisten ajattelun vääristymiä.  

Rikosoikeuden lisäksi yhteiskunnan turvallisuutta voidaan parantaa kansalaisvalvonnalla. Tämä viittaa esimerkiksi julkisiin tiloihin sijoitetuilla älykkäillä videokameroilla, jotka voivat tunnistaa esimerkiksi konfliktitilanteita. Tekoälyn avulla turvallisuusuhkia voidaan havaita ja hallita ja toisaalta reagoida haasteisiin reaaliajassa. Tällainen tekoäly voi hyödyntää esimerkiksi kasvojentunnistusta, mikä onkin esimerkiksi perinteisiä videokameroita tehokkaampi tunnistamaan yksilöitä (ehkä tämä teknologia onkin jo tuttu sinulle puhelimestasi). Tässä tapauksessa on huolehdittava, ettei kasvojentunnistusteknologia tunnista tiettyjä ihmisryhmiä ja etnisyyksiä tarkemmin kuin toisia. Jos teknologia ei kohtele kaikkia samanarvoisesti, sen käyttö voi johtaa syrjiviin tilanteisiin ja päätöksiin. 

Lähteet:
OECD: Artificial Intelligence in Society
eOppiva ja Valtiovarainministeriö: Tekoäly yhteiskunnassa