Tekoälyn etiikka ja kestävyys

Asiantuntija-arviointi eettisen tekoälyn ja kestävyyden näkökulmista

Palvelu-/sovellusidean, konseptin tai prototyypin asiantuntija-arviointi eettisen tekoälyn ja kestävyyden näkökulmista (esim. yhdenvertaisuus ja reiluus, läpinäkyvyys, vastuullisuus, ihmisen autonomia, turvallisuus, liiketoimintamallin kestävyys, ekologinen jalanjälki).

Tekoälyn soveltamisen nopea kasvu ja monipuolistuminen ovat kasvattaneet myös tarvetta arvioida teköälysovelluksia eettisyyden ja kestävyyden näkökulmista. Tietojärjestelmien tutkimuskirjallisuudessa tätä tehdään kasvavissa määrin. Esimerkiksi yhdenvertaisuus ja reiluus, läpinäkyvyys, vastuullisuus, ihmisen autonomia, turvallisuus, liiketoimintamallien kestävyys tai ekologinen jalanjälki ovat mahdollisia tarkastelukohteita, joiden arvioinnissa KITE-hankkeen monialaiset asiantuntijat voivat tarjota konsultaatioapua.

Tulos (esim.): Raportti, jossa kuvataan ja arvioidaan palvelu-/sovellusideaan, konseptiin tai prototyyppiin liittyviä eettisiä riskialueita sekä esitellään parannuksia ja toimenpidesuosituksia eettisen kestävyyden näkökulmasta.

Kesto: 2–3 päivää.


Eettisen tekoälyn ja kestävyyden periaatteiden konkretisointi

Eettisen tekoälyn ja kestävyyden periaatteiden konkretisointi ja operationalisointi suunnittelutyössä ja sovelluksen käytössä.

Eettisten tekoälyn ja kestävyyden periaatteiden soveltaminen tarvitsee arvioinnin lisäksi myös niiden panemista käytäntöön. KITE-hankkeen asiantuntijat voivat tukea yrityksiä konkretisoimaan ja operationalisoimaan eettisen tekoälyn ja kestävyyden periaatteita suunnittelutyöhön ja sovelluksen toimintaan. Yritysten tarpeita ja tilanteita voidaan arvioida asiantuntijoidemme kanssa tapauskohtaisesti ja tehdä suunnitelma niiden mukaan.

Tulos (esim.): Hahmotelma eettisten arvojen jalkauttamisesta yrityksen suunnittelu- ja kehitysprosesseissa. Ohjeistus sisältää muun muassa mahdollisia ratkaisumenetelmiä, joilla voidaan edistää eettisesti kestävää teknologian suunnittelua ja käyttöä.

Kesto: 2–3 päivää.


Case-tutkimukset ja analyysit tekoälyn etiikan näkökulmasta.

Case-tutkimukset ja analyysit konkreettisista sovellusideoista tai jo toteutetuista tuotteista tekoälyn etiikan näkökulmasta.

Tuotteiden eettinen arviointi on tärkeää niin yhteiskunnallisen yritysvastuun kuin julkisuuskuvankin kannalta. KITE-hankkeen asiantuntijat voivat toteuttaa yritysten konkreettisten sovellusideoiden ja tuotteiden eettistä arviointia case-tutkimuksen ja analyysin muodossa. Tämä auttaa paljastamaan mahdollisia eettisiä sudenkuoppia, kestävyysongelmia kuin positiivisia seurauksiakin.

Tulos (esim.): Case-tutkimus, jossa arvioidaan konkreettisen sovellusidean tai –tuotteen eettistä kestävyyttä monipuolisesti erilaisista eettisistä näkökulmista ja tarjotaan parannusehdotuksia ja/tai toimenpidesuosituksia.

Kesto: 1–3 päivää.

 

Kiinnostuitko? Ota tästä meihin yhteyttä niin puhutaan lisää! 

Palaa etusivulle