Tekoälysovellusten suunnittelu ja prototypointi

Yhteissuunnittelu

Tekoälysovellusten käyttöliittymien hahmottelu ja osallistava suunnittelu.

Yhteissuunnittelussa (co-design) asiantuntijat, kehittäjät, käyttäjät ja mahdolliset muut sidosryhmät yhdessä osallistuvat sovelluksen tai käyttöliittymän suunnitteluun. Näin pyritään huomioimaan loppukäyttäjien ja eri sidosryhmien tarpeet.
KITE-hankkeen ihmiskeskeisen suunnittelun asiantuntijat ovat käytettävissä yhteissuunnittelun asiantuntijoiksi ja esimerkiksi yhteissuunnittelutyöpajojen fasilitaattoreiksi. Yhteissuunnittelun lähtökohtana voi olla esimerkiksi tietty sovellusidea, avoin kysymys tai vaikka yrityksen toimiala tekoälyn sovellusalueena.

Tulos (esim.): Hahmotelma sovelluskonseptista tai sen käyttöliittymästä

Yhteistyöjakson kesto: Noin yksi viikko


Suunnittelumenetelmät

Ihmiskeskeisen tekoälyn periaatteiden konkretisointi suunnittelutyöhön, kehitysprosessin konsultointituki ja sopivien menetelmien valinta yhdessä.

Teknologian ihmiskeskeinen suunnittelu hyödyntää laajaa kirjoa monialaisia menetelmiä. KITE-hankkeen asiantuntijat voivat tarjota konsultointitukea ja auttaa yrityksiä valitsemaan sopivat menetelmät, soveltamaan niitä yrityksen tarpeisiin ja toteuttaa niitä yhdessä yrityksen kanssa.

Tulos (esim.): Ohjeet suunnittelumenetelmien soveltamisesta

Yhteistyöjakson kesto: 1-3 päivää


Prototypointi

Palveluidean konkretisointi ja nopea prototypointi palvelumuotoilun ja käyttäjäkokemussuunnittelun menetelmillä yhteistyössä yrityksen ja sidosryhmien kanssa.

Nopea prototypointi on yksi palvelumuotoilun ja käyttäjäkokemussuunnittelun toimintatapa, jolla voidaan konkretisoida erilaisia palvelu- ja sovellusideoita jo varhaisessa vaiheessa sekä sen avulla arvioida niiden käyttäjäystävällisyyttä tai tarkoituksenmukaisuutta. Konseptia, sen osia tai ominaisuuksia havainnollistetaan, konkretisoidaan tai visualisoidaan, jotta voidaan tarkentaa sidosryhmien kokemuksia ja mielipiteitä.
Tarkoituksena on välttää turhaa työtä sekä ajan ja resurssien kuluttamista arvioimalla ideoita mahdollisimman varhain. KITE-hankkeen asiantuntijat voivat suunnitella ja toteuttaa prototypointia yhdessä yhteistyöyritysten kanssa.

Tulos (esim.): Prototyyppi tai Minimum Viable User Interface

Yhteistyöjakson kesto: 1-2 viikkoa

 

Kiinnostuitko? Ota tästä meihin yhteyttä niin puhutaan lisää! 

Palaa etusivulle