Tekoälysovellusten arviointi ja parantelu

Asiantuntija-arviointi

Palvelu-/sovellusidean, konseptin tai prototyypin arviointi ihmiskeskeisen tekoälyn näkökulmista (esim. sosiaalinen kestävyys, käyttäjäkokemus, eettiset sudenkuopat).

Tekoälysovelluksilla tai -palveluilla, kuten muillakin tuotteilla tai palveluilla on monenlaisia vaikutuksia sekä käyttäjiin, muihin ihmisiin että yhteiskuntaan. KITE-hankkeen monialaiset asiantuntijat voivat arvioida yritysten palvelu- tai sovellusideoita, konsepteja tai prototyyppejä ihmiskeskeisen tekoälyn näkökulmista. Tässä voidaan ottaa huomioon esimerkiksi loppukäyttäjien välitön käyttäjäkokemus, tuotteen/palvelun saavutettavuus, kuin myös tuotteen eettisyys tai sosiaalinen kestävyys laajemmassa mittakaavassa. Arviointi voi sisältää myös erilaisten käyttöskenaarioiden luomista ja niiden arviointia, haasteiden kartoitusta sekä mahdollisia ratkaisuehdotuksia.

Tulos (esim.): Raportti sovelluksen mahdollisista käyttöön liittyvistä ongelmista ja parannusehdotuksia niihin.

Yhteistyöjakson kesto: 2-5 päivää


Sidosryhmät & käyttäjät

Sovelluksen tai sovellusidean arviointi mahdollisten loppukäyttäjien tai muiden sidosryhmien toimesta, keskittyen kyseisen ryhmän vaatimuksiin ja odotuksiin.

Käyttäjätestaus ja sidosryhmäarviointi ovat ihmiskeskeisen suunnittelun kulmakiviä. Niitä voi ja kannattaa tehdä jo varhaisessa vaiheessa tekoälypalveluiden ja -sovellusten suunnittelua. Niiden kautta tekoälypalveluista ja -sovelluksista, ideoista, konsepteista ja prototyypeistä voi saada arvokasta palautetta ja kehitysehdotuksia juuri niiltä ihmisiltä, joihin ne vaikuttavat.

KITE-hankkeen asiantuntijat voivat toteuttaa yrityksen kanssa käyttäjätestausta ja sidosryhmäarviointia sekä antaa opastus- ja konsultaatioapua, jotta yritykset voisivat kehittyä sidosryhmien osallistamisessa.

Tulos (esim.): Raportti sovelluksen mahdollisista käyttöön liittyvistä ongelmista valitun sidosryhmän näkökulmasta ja parannusehdotuksia ongelmiin.

Kesto: 2-3 päivää


Tekninen arviointi

Arviointi käyttöliittymän kannalta (tekninen toteutus, käyttäjän ominaisuudet, yms.)

Tekoälysovelluksen käyttöliittymät ovat rajapintoja käyttäjän ja teknologian välillä. Siksi ne ovat ihmiskeskeisen tekoälyn merkittäviä tarkastelukohtia. KITE-hankkeen asiantuntijat voivat arvioida yritysten tekoälysovellusten tai -palveluiden käyttöliittymien teknistä toteutusta, käyttäjän ominaisuuksia, käytettävyyttä, saavutettavuutta yms. niin, että niiden käyttö ja toiminta on ihmisen kannalta toimivaa ja tarkoituksenmukaista.

Tulos (esim.): Raportti sovelluksen ratkaisujen arvioinnista valitusta näkökulmasta ja parannusehdotuksia mahdollisiin ongelmiin.

Kesto: Noin päivästä viikkoon

 

Kiinnostuitko? Ota tästä meihin yhteyttä niin puhutaan lisää! 

Palaa etusivulle