Esihenkilön moninainen vastuu

kaksi kättä

Hankkeen lokakuun opiskelupaketti sisälsi neljä esihenkilön vastuualuetta: lainsäädännön tuntemus, työturvallisuuden ylläpito, varhainen välittäminen ja vaikuttava viestintä. Nämä puhuttivat meitä tällä kertaa palvelutalojen väen kanssa pidetyllä reflektiotunnilla.

Reflektiotunnin keskusteluissa keskityttiin osallistujien kuvauksiin työpaikkojensa varhaisen välittämisen malleista. Esihenkilöt olivat erittäin tyytyväisiä työterveyshuoltonsa kanssa yhdessä rakentamiinsa varhaisen välittämisen malleihin ja ohjeistuksiin. Korvaavan työn mallin avulla on pystytty löytämään toimivia ratkaisuja. Pitkien sairauslomien lähestyessä loppuaan, esihenkilö on joko puhelimitse tai tapaamisen yhteydessä keskustellut työntekijän kanssa siitä, onko hänellä ollut tarvetta jatkaa sairauslomaa tai kuinka hän voisi palata takaisin töihin. Esihenkilöt olivat vakuuttuneita siitä, että vuosienkaan aikana ei suuria muutoksia varhaisen tuen tarvitsijoiden määrässä ole tapahtunut mutta tarvittavan tuen laatu on saattanut hieman muuttua.

Toinen keskusteluissa esillä ollut teema oli turvallisuus. Esihenkilön vastuuna on myös huolehtia siitä, että työtä voidaan tehdä turvallisesti, riskit on tunnistettu ja korjaavien toimenpiteiden vaikutuksia seurataan säännöllisesti. Eräänä hyvänä työkaluna keskusteluissa nousi esiin mm. säännölliset turvallisuuskävelyt; yleensä pelastuslaitoksen edustajan kanssa. Turvallisuuskävelyllä havaitut korjaustarpeet on kirjattu ja siten on voitu seurata, miten tarvittavat toimenpiteet ovat toteutuneet. Osallistujat olivat tunnistaneet hoitotyöhön liittyviä tietoturvariskejä, psykososiaalista kuormittumista, apuvälineiden käyttöön tai käyttämättömyyteen liittyviä turvallisuuskohtia sekä ajoittaista tarvetta kerrata lähihoitamiseen liittyviä irrottautumisotteita.

Vastuuna lainsäädäntö osiossa henkilöt olivat testanneet tukikysymysten avulla työyhteisön johtamiseen liittyviä keskeisimpiä lakeja. Näistä ei reflektiotunnilla ehditty sen syvemmin käsitellä. Keskustelu kaikenkaikkiaan soljui mukavasti ja hankkeen osallistujat antoivat mielenkiintoisia kehittämiskohtia ja positiivisia tuntemuksia hankkeen eteenpäin viemiseksi.

Marraskuun teemaksi valikoitu Asiakaslähtöisyyden valmennuskokonaisuus: Asiakaslähtöisyyden johtaminen, Asiakaslähtöisyys ja itsemääräämisoikeus, Asiakasturvallisuus ja tartuntojen ehkäisy ja Asiakasturvallisuus ja haittatapahtumien ehkäisy. Seuraavan kerran vaihdamme kokemuksia ja ajatuksia 9.12.

Kirjoittaja: Tuija Rasku