DIMESin pilottikäyttö päättyi seminaariin

Dimes-juliste

Aprillipäivänä juhlistettiin Nokia Arenan Paidiassa digitaalisen esihenkilövalmennuksen Dimesin pilotin päättymistä seminaarilla.  Monipuolisesta ohjelmasta nostetaan tässä blogissa esille Ilveksen valmennuspäällikön Hannu Toivon esitys. Pilottikäytön jälkeen on tulossa vielä kaksi webinaaria, joista tietoa tarkemmin lähiaikana. Kiitos pilottiin osallistuneille !

Päätöstilaisuuden ohjelma

Päätöstilaisuuden avasi hankkeen projektipäällikkö Sari Himanen , joka kävi läpi hankkeen vaiheita eri vuosina hyödyntäen kirjoitettuja blogitekstejä. Avauksen jälkeen saimme kuulla yli 90-vuotiaan jääkiekkoseura Ilves ry:n valmennuspäällikkö Hannu Toivon kokemuksia toimivasta tiimistä. Ilveksestä siirryttiin työpajatyöskentelyyn, jossa pohdittiin pilottiprojektin merkitystä omassa esihenkilöosaamisessa niin yksilön kuin yhteisön kannalta ennen ja jälkeen pilotin. Hanke sai jälleen arvokasta palautetta. Nähtiin myös Tamkin HR ja esimiestyön opiskelija Jenna Mattssonin toteuttama haastatteluvideo Sointu Senioripalvelujen Keinupuistokeskus yksikön johtajan Katja Glad-Rassmussenin ja tiiminvetäjän Elli Harjun kokemuksista valmennusohjelmasta.  Video tulee myöhemmin osaksi Käyttäjäkokemuksia-sivua. Videon jälkeen PirSOTEn suunnittelija Taru Manner kertoi uuden PirSOTEn tuomista muutoksista. Tilaisuuden päätti projektiryhmän jäsen Hannu Järvinen tuoden terveisiä Kehittävän Vanhustyön tilaisuudesta Oulusta.

Ilo, intohimo ja innostuminen

Ilves ry:n toiminta perustuu paljolti vapaaehtoisiin, jotka esimerkiksi valmentavat lukuisia junnutiimejä. Tällöin korostuu paitsi valmentajien motivointi, niin myös valmennusvastaavien antama tuki, ohjaus ja sparraus arjessa. Myös koulutusta tarjotaan. Sisäisen motivaation lähteenä valmentajilla onkin toisaalta se, että kokee itsensä päteväksi valmentajaksi, jolla on riittävästi autonomiaa toimia ja toisaalta motivoi yhteenkuuluvuus.

Yhteisö rakentuu arvojen varaan, joten millainen arvopohja on Ilveksen taustalla? Ilveksen arvoja ovat välittäminen, ilo, taito, avoimuus ja terveet elämäntavat.

Välittäminen tarkoittaa Ilveksessä niin yksikön kuin yhteisönkin välittämistä. Yhteisöä rakennetaan välittämisellä ja esimerkillä johtamisella. Tähän kuuluu myös reilun pelin henki, reilu asenne, ja toisten kunnioittaminen. Yhteenkuuluvuus on yksi keskeisistä sisäisen motivaation kulmakivistä Ilveksessä.

Ilo on yksi Ilveksen arvoista ja erityisen tärkeää, kun halutaan luoda inspiroiva ja positiivinen ympäristö. Tällaisessa ilmapiirissä myös uusien asioiden oppiminen onnistuu. Kannustava ja innostava valmentaja omalla toiminnallaan luo ympäristön, jossa on turvallista ja jossa viihdytään. Suurimmalle osalle Ilveksen junnuista pelaaminen on rentoa harrastustoimintaa ja yhdessäoloa, joka tuottaa kivoja kokemuksia.

Seminaarin osallistujille jäi vahvasti mieleen Hannu Toivon esille tuomat kolme sanaa ILO, INNOSTUS ja INTOHIMO. Jalkapallo ja jääkiekko herättävät suuria tunteita ja myös intohimoisia faneja. Miten saataisikaan ilo, innostuminen ja intohimo osaksi jokaisen arkea.

Taito on urheiluseuratoiminnassa erityisesti liikuntataitoa.  Määritelmällisesti ”motorinen taito tarkoittaa yhdellä tai useammalla kehon osalla toteutettua tavoitteellista, opittua ja tahdonalaista liikettä (Innostun liikkumaan n.d.).”  Yksilön motoristen kykyjen lisäksi taidon oppimiseen vaikuttavat yksilön motivaatio, kunto, aikaisemmat kokemukset, asenteet ja tunnetilat.

Avoimuus arvona näyttäytyy Ilveksessä siten, että yhdessä tekemisen kulttuuri rakentuu kuunteluun, keskusteluun sekä toiminnan ja päätösten läpinäkyvyyteen. Organisaationa Ilves haluaa olla avoin ja helposti lähestyttävä, myös viestintä on avointa.

Terveet elämäntavat tarkoittavat Ilveksellä sitä, että seura toimii aktiivisesti seuran jäsenistön osalta päihteiden ja huumeiden vastaisessa työssä.

Urheiluseuran arvopohja tarjoaa ajatuksia mille tahansa organisaatiolle.

be more ilves -slogan

Kiitokset ja mitä sitten seuraa

Dimesin pilottikäyttö reflektiotyöpajoinen on päättynyt. Kiitämme erityisesti pilottikäyttäjäryhmää mukanaolosta Dimes-esimiesvalmennuksen kehittelyssä ja testaamisessa:

  • Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n palvelutalot Kuusela, Kaukaharju, Keinupuisto ja Taatala
  • Violakotiyhdistyksen Viola-koti, Willa Viola ja Pellavakoti
  • Tampereen Naisyhdistyksen Lahdensivun koti
  • Koivupirtin säätiön ylläpitämä Koivupirtti
  • Lempäälän Ehtookoto ry:n ylläpitämä Lempäälän Kotokampus
  • Kangasalan palvelutalosäätiön ylläpitämä Jalmarin Koto
  • Virtain Vanhusten asunto- ja palvelukeskus Ainala ry

Jatkamme hanketta elokuun 2022 loppuun asti ja luvassa on esimerkiksi kaksi mielenkiintoista webinaaria 18.5. ja 24.8. Toukokuun webinaarissa pääpuhujana tulee olemaan Työterveyslaitoksen erikoistutkija, sosiaalipsykologi (VTT) Jaana-Piia Mäkiniemi.

 

Kirjoittaja: Kirsi Tanner

Lähteet seminaarien esiintyjien lisäksi

Ilves-Hockey Oy. Yrityksen strategia. Luettu 6.4.2022. https://www.ilves.com/strategia/

Ilves ry. Toimintasuunnitelma. Luettu 6.4.2022. https://ilvesry.fi/

Innostun liikkumaan / Suomen CP-liitto ry. Motoriset taidot – mitä ne ovat? Luettu 6.4.2022. https://innostunliikkumaan.fi/motoriset-taidot-arjessa-ja-niiden-oppimiseen-vaikuttavat-tekijat/motoristen-taitojen-oppimiseen-vaikuttavat-tekijat/

Juniori-Jukurit ry. Jukuripolku / Osaamispolku. Luettu 6.4.2022.  https://www.juniori-jukurit.fi/jukuripolku/