Hankkeen loppuseminaarissa nostettiin esiin yhteistyön tärkeys

Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -hankkeen loppuseminaarissa Musiikkitalossa 10.10.2018 hanketoimijat ja mukana olleet kehittelijät esittelivät kehittämistyön ja tutkimuksen tuloksia: tietoa palveluiden suurkuluttajuudesta, työterveysneuvotteluista, työterveysyhteistyön hyvistä käytännöistä ja työterveystoiminnan indikaattoreista, joilla arvioidaan ja kehitetään työterveysyhteistyön vaikuttavuutta. Erityisesti työterveysneuvotteluiden tällä hetkellä vallitsevat hyvin moninaiset käytännöt herättivät vilkasta keskustelua.

Sanna Pesonen ja Hanna Hakulinen esittävät tuloksia Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -hankkeen loppuseminaarissa 10.10.2018.
Työterveyttä yhdessä tekemällä -seminaarin yleisöä.

 

Esimerkkitapauksena työterveysyhteistyöstä seminaarissa esiteltiin Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun ja Työterveys Helsingin yhteistyötä ja sen käytäntöjä. Toimitusjohtaja Tuija Kuivalainen ja palvelupäällikkö Marja Poikonen kiittelivät, miten hanke on muuttanut toiminnan todelliseksi yhteistyöksi. He kertoivat avoimesti, miten hankalasta lähtötilanteesta oli päästy toimivaan yhteistyöhön: luottamus oli rakentunut vuoropuhelun sekä roolien ja vastuunjaon selkiyttämisen kautta.

Seminaaritallenne on edelleen katsottavissa ja powerpoint-esitykset löytyvät alla olevien linkkien takaa.

Sairaanhoito työkyvyn tuessa – merkinnöistä merkitykseen:

Tutkijalääkäri Tiia Rehon (Pihlajalinna Työterveys) esitys (pdf) video

Projektipäällikkö Tiina Jarvalan (Tampereen yliopisto) esitys (pdf) video

Toimiva työterveysyhteistyö:

Kehittämispäällikkö Hanna Hakulisen ja tutkija Sanna Pesosen (Työterveyslaitos) esitys (pdf) video

Mitä se on käytännössä? Toimitusjohtaja Tuija Kuivalaisen (Taloushallintopalvelu, Helsingin kaupunki) ja palvelupäällikkö Marja Poikosen (Työterveys Helsinki) esitys (pdf) video

Rahoittajan puheenvuoro:

Erityisasiantuntija Ritva Partisen (Sosiaali- ja terveysministeriö) esitys (pdf) video