Merkintätavan muutos

Maaliskuussa 2017 kaikilla Pihlajalinna Työterveyden asemilla tuli käyttöön uudet vaihtoehdot työhön liittyvyyden ja työkyvyttömyyden riskin arviointiin. Uusi merkintätapa muutti vastaanottokäynnin jälkeen tehtävän arviointi-ikkunan sisältöä sekä oletusasetuksia ohjaamaan toimintaa suuntaan, jossa työhön liittyvyys tuli huomioitua kattavammin. Uusi merkintätapa tuli käyttöön kaikilla asemilla, mutta koulutusta sen käyttöönotosta järjestettiin vain interventiokoulutuksen yhteydessä interventioasemilla. Merkintätavassa muutettiin työperäinen-termi työhön liittyväksi, mikä laajentaa sen käsittämään muutkin kuin työperäiset sairaudet. Päädiagnoosin ja käynnin syyn vaikutus työkykyyn -osiot muutettiin käsittelemään työkyvyttömyyden uhkaa lähivuosina. Lisäksi aiemmin oletusvalintana ollut ”ei liity työhön” tai ”ei vaikutusta” muutettiin oletuksena kohtaan ”ei arvioitu”. Oletusvalintana ”ei arvioitu” kuvaa tilannetta paremmin, mikäli ruutu ohitetaan kiinnittämättä siihen huomiota. Tällöin, mikäli aktiivinen valinta ”ei uhkaa” tehdään, on se luotettavampi.

Kuva 1: Järjestelmän vanha näkymä.
Kuva 2: Järjestelmän uusi näkymä. Niin sanotun täpän paikka on siirretty kohtaan ’ei arvioitu’.

Takaisin intervention kuvaukseen

Koulutus intervention osana

Intervention tulokset

Kysely intervention arvioimiseksi