Kirjoittajaesittely: Sami Rusthollkarhu

Sami Rusthollkarhu kertoo ROBINS-kokoomateoksessa julkaistavan artikkelinsa sisällöstä.

Sami Rusthollkarhu, Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan väitöskirjatutkija

Sami Rusthollkarhu kertoo teknologioiden hyödyntämisestä ja ROBINS-tutkimushankkeen kokoomateoksen artikkelista näin:

”Digitaaliset työkalut helpottavat pk-yrityksissä asiakaspolun johtamisen aktiviteetteja: analysointia, prosessien suunnittelua, asiakkaan sitouttamista sekä ohjaamista. Yhtenäisen asiakaskokemuksen tarjoaminen kuitenkin edellyttää, että aktiviteetit läpileikkaavat koko organisaation, eivätkä toteudu omissa siiloissaan.

Digitaalisten työkalujen hallinnan ohella johdon tuki sisäiseen integraatioon on asiakaspolun johtamisen näkökulmasta keskeistä. Uskon, että tulevaisuudessa pk-yrityksille nousee entistä tärkeämmäksi monikanavaisesti tapahtuvan asiakasvuorovaikutuksen ymmärtäminen. Lisäksi yrityksen omien prosessien suhteuttaminen asiakkaan toimiin on keskeistä. Datan keräämisen, integroinnin ja analysoinnin teknologiat ovat tässä avainasemassa.

Myynnin ja markkinoinnin onnistunut digitalisoiminen ei loppukädessä ole kiinni työkaluista tai teknologioista, se on kiinni päätöksestä, jolla sitoudutaan systemaattiseen dataohjattuun tekemiseen. Kansainvälistyvä tai uusia teknologioita hyödyntävä pk-yritys on päättänyt haastaa itsensä tekemään asioita ensimmäistä kertaa kompleksissa ympäristössä. Jokainen tällainen päätös on merkityksellinen ja mahdollisuuksia avaava.

Oma väitöskirjatutkimukseni keskittyy ymmärtämään teknologioiden vaikutusta arvonluontiin. ROBINS-kokoomateoksen artikkeli käsittelee digitaalista asiakaspolkua ja pohjautuu aiheesta tehtyyn tutkimukseen. Artikkeli pyrkii popularisoimaan tuloksia ja haluamme sen avulla auttaa teeman parissa painivia pk-yrityksiä.”

Pääset lukemaan Sami Rusthollkarhun ja Leena Aarikka-Stenroosin artikkelin ”Avaimet kansainvälisen B2B-asiakaspolun johtamiseen” ROBINS-tutkimushankkeen kokoomateoksesta. ”Älykkäällä myynnillä kansainväliseen kasvuun” ilmestyy joulukuussa 2021.