Esittely

Robins-tutkimushanke yhdistää uudella tavalla älykkäitä digitaalisia työkaluja, tekoälyä ja automaatiota myynnissä.

Taustaa

Älykäs robotiikka ja automatisointi mullistavat myyntiä Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Myynnin älykäs robotiikka auttaa tehostamaan tuottavuutta, parantamaan kannattavuutta ja skaalaamaan liiketoimintaa.

Suomalaisissa pk-yrityksissä ei vielä osata hyödyntää kaikkea teknistaloudellista potentiaalia kansainvälistymisen ja kasvun tueksi. Myynnin ja markkinoinnin tehostaminen ja tulosten optimointi automatisoinnin avulla ei ole suomalaisille pk-yrityksille yleistä. Liiketoiminnan kasvua haetaan edelleen rekrytoimalla lisää henkilöitä myyntiin, vaikka tehokkaiden digitaalisten robotiikkatyökalujen ja liiketoimintamallien löytäminen mahdollistaisi pk-yritysten nopean kansainvälisen kasvun.

Robins-tutkimushanke viitoittaa tietä älykkääseen B2B-myyntiin yhdessä yhteistyöyritysten kanssa. Se yhdistää uudella tavalla teknologiaa eli älykästä myyntirobotiikkaa liiketoiminnan kehittämiseksi ja kiihdyttämiseksi. Robinsissa paneudutaan erityisesti myynnin automatisointiin älyrobotiikalla sekä myynnin optimointiin ja tehostamiseen. Myynti- ja markkinointiosaaminen saadaan pk-yritysten hyödynnettäväksi ja mahdollistamaan kasvua ja kansainvälistymistä.

Tavoite

Robins-tutkimushanke tukee avoimen, älykkään myynti- ja markkinointirobotiikan kehittämistä ja käyttöönottoa räätälöidyssä kehitysympäristössä, joka toimii pohjana avoimelle palveluekosysteemille. Hankkeessa edistetään B2B-myyntirobotiikkaa hyödyntäviä skaalautuvia ratkaisuja ja malleja, jotka yhdessä tukevat avoimeen älymarkkinoinnin ekosysteemiin siirtymistä.

Robins-hanke kehittää uutta tietoa älykkäästä ja arvoa luovasta B2B-myyntirobotiikasta tiiviissä yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa.

Tutkimushanke fasilitoi suomalaisten pk-yritysten myynnin ja markkinoinnin transformaatiota kohti avoimia palveluekosysteemejä. Yksittäisten myynnin digitaalisten työkalujen käyttöönoton sijaan siirrytään strategisesti johdettuun ja asiakaslähtöiseen palvelualustamalliin ja sen johtamiseen.

Toimivia ratkaisuja voidaan löytää yhdistämällä asiakaspolkumallia, ekosysteemi- ja alustamalliajattelua sekä älykästä myyntirobotiikkaa.

Vaikutus

Tutkimushankkeen tuloksilla on merkittävää käytännöllistä, yhteiskunnallista ja akateemista vaikuttavuutta ja uutuusarvoa. Robins-hanke tuottaa tieteellisesti uraauurtavaa tutkimustietoa, sillä myynnin älyrobotiikan ja alustatalouden teemat kasvun ja kansainvälistymisen näkökulmista ovat nousevia tutkimuksen teemoja.

Robins-hanke näyttää suuntaa suomalaisille B2B-yrityksille ja edistää myynnin transformaatiota älykästä myyntirobotiikkaa hyödyntäen. Näin kasvuhakuiset yritykset kykenevät toteuttamaan toivotun kasvun, kykenevät disruptiiviseen muutokseen ja pystyvät kääntämään ns. push-markkinoinnin ja -myynnin pull-toiminnoiksi resurssitehokkaan ja älykkään myyntirobotiikan avulla.

Hanke rakentaa älykkään B2B-myyntirobotiikan kehittämis- ja kaupallistamisalustaa ja kehittää uutta tietoa yhdistämällä teknologiaa ja liiketoimintaa. Hankkeessa kehitetään digitaalista B2B-asiakaspolkumallia, ekosysteemi- ja alustamalliajattelua, digitaalisen ajan myynnin johtamisen malleja sekä älykkään myyntirobotiikan työkaluja.

Yrityksille suunnattujen tuotosten lisäksi Robins-hankkeessa tehdään kansainvälistä, korkeatasoista tutkimustyötä, jonka avulla osallistetaan hankekonsortion yrityksiä, suomalaisia menestyjäyrityksiä, akateemista yhteisöä ja yhteiskuntaa.

Rahoitus

Robins-projekti on 60-prosenttisesti Business Finlandin rahoittama. Loput 40 % rahoittavat Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Yhteistyöyritykset

Robins-hankeverkosto rakentuu Tampereen korkeakouluyhteisössä toimivien johtamisen, myynnin ja markkinoinnin tutkijoiden sekä kuuden yhteistyöyrityksen – Codemen, Differo, Gofore, Gravicon, Intolead ja Sales Communications – ympärille. Mukana on myös kansainvälisiä partnereita.