Julkaisut

Julkaisutoiminta on vilkasta ROBINS-tutkimushankkeessa. Tutustu julkaisuihimme!

A Peer-reviewed scientific articles (journal article; book section, chapters in research books; conference proceedings)

Mattila, M., Yrjölä, M., & Hautamäki, P. (2021). Digital transformation og business-to-business sales: what needs to be unlearned? Journal of Personal Selling & Sales Management.

Mattila, M., Hautamäki, P., Yrjölä, M., & Aarikka-Stenroos, L. (2020). B2B Selling in Transition: A Digital Dynamic Managerial Capability Framework. Journal of Finnish Studies, 23(2). ISBN 978-1-7328298-2-4. In press.

Mattila, M. & Yrjölä, M. (2020). How can technology adoption change the development of value propositions? The case of a professional service firm. In J. F. Tanner & C. Fournier. Proceedings of the Annual Global Sales Science Institute Conference (pp. 17-18).  ISSN 2510-733X.  https://gssi.world/wp-content/uploads/2020/12/GSSI_2020-Proceedings-Papersweb.pdf

Mattila, M., Hautamäki, P., Yrjölä, M., & Aarikka-Stenroos, L. (2019). Digital Dynamic Managerial Capabilities in B2B Selling: A Framework. In J. E. Richard, and D. Kadirov (Eds.), ANZMAC 2019 Winds of change: Conference proceedings (pp. 51–54). Wellington: Victoria University of Wellington.

Rusthollkarhu, S., Hautamäki, P., & Aarikka-Stenroos, L. (2020). Value (co-)creation in B2B ecosystems. Journal of Business & Industrial Marketing. https://doi.org/10.1108/JBIM-03-2020-0130

Rusthollkarhu, S., & Aarikka-Stenroos, L. (2020). The capability approach to innovations: How AI can enhance the innovation potential of ecosystem. ISPIM conference proceedings. https://www.conferencesubmissions.com/ispim/bangkok2020/proceedings/index.html

Mahlamäki, T., Storbacka, K., Pylkkönen, S. & Ojala, M. (2020). Adoption of digital sales force automation tools in supply chain: Customers’ acceptance of sales configurators, Industrial Marketing Management, Vol. 91, pp. 162-173. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.08.024

Rusthollkarhu, S., & Aarikka-Stenroos, L. (2019). The Effects of AI-Human-Interaction to Value Creation in Multi-actor Systems: How AI Shapes Digital B2B Sales. Proceedings of the 2nd ACM SIGSOFT International Workshop on Software-Intensive Business: Start-ups, Platforms, and Ecosystems. https://doi.org/10.1145/3340481.3342736

Rusthollkarhu, S., Aarikka-Stenroos, L., Mero, J. (2021) B2B Customer journeys: Axioms and Actor Roles. Proceedings of the European Marketing Academy

B Non-refereed scientific articles (Journal articles; book sections, chapters in research books; non-refereed conference proceedings)

Jokiniemi, S. & Hautamäki, P. (2020). Transformational leadership boosting strategic account managers’ competence development in service-centric transitions. In J. F. Tanner & C. Fournier. Proceedings of the Annual Global Sales Science Institute Conference (pp. 17-18).  ISSN 2510-733X.  https://gssi.world/wp-content/uploads/2020/12/GSSI_2020-Proceedings-Papersweb.pdf

Hiekkataipale, E. & Jokiniemi, S. (2020) Viisi kulmakiveä pk-yrityksen myynnillisen digiloikan perustana. TAMK Journal. https://tamkjournal.tamk.fi/viisi-kulmakivea-pk-yrityksen-myynnillisen-digiloikan-perustana/

Jokiniemi, S. & Hautamäki, P. (2020). Transformationaalinen johtajuus rakentamassa BtoB-myynnin osaamispääomaa. TAMK Journal. https://tamkjournal.tamk.fi/transformationaalinen-johtajuus-rakentamassa-b2b-myynnin-osaamispaaomaa/

Wengler, S., Überwimmer, M., Hautamäki, P., Hildmann, G., Vossebein, U., & Fuederer, R. (2020). Digital transformation in B2B sales: differences and best practices in three different European countries. Proceedings CCBC 2020: Marketing Science and Inspirations.

Jokiniemi, S. (2021). Myyntikulttuuri – kilpailuetu vai hidaste? TAMK Journal. https://tamkjournal.tamk.fi/myyntikulttuuri-kilpailuetu-vai-hidaste/

Hautamäki, P. & Mattila, M. (Eds.) (2021). Älykkäällä myynnillä kansainväliseen kasvuun. [International growth through intelligent selling]. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. E-kirja [e-book].

Mikkonen, M., Mattila, M., Yrjölä, M., & Hautamäki, P. (2021). Digitaaliset alustat pk-yritysten kansainvälistymisessä [Digital platforms in the internationalization of SMEs]. In P. Hautamäki & M.
Mattila (Eds.), Älykkäällä myynnillä kansainväliseen kasvuun [International growth through intelligent selling]. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. E-kirja [e-book].

Piha, T., Hautamäki, P. & Heikinheimo, M. (2021). Ruotsi kansainvälistymisen kohteena. [Sweden as a focus of internationalization]. In P. Hautamäki & M. Mattila (Eds.), Älykkäällä myynnillä kansainväliseen kasvuun [International growth through intelligent selling]. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. E-kirja [e-book].

Jokiniemi, S. (2021). Sales Enablement ja myynnin uudistuvat roolit [Sales Enablement and renewed sales roles]. In P. Hautamäki & M. Mattila (Eds.), Älykkäällä myynnillä kansainväliseen kasvuun [International growth through intelligent selling]. Tampere: Tampere University of Applied Sciences. E-kirja [e-book].

 

C Scientific books (monographs)

Perämäki, V. (2021). Arvolupaus alustapohjaisessa KIBS-liiketoiminnassa, CASE: Asiantuntijavälitys. Pro Gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto.

Kopela. E. (2020). Digitalisaatio ja arvonluonti: Yhdessä tai erikseen. Kandidaatintutkielma. Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202012158869

Hiekkataipale, E-M. (2020). Myynnin digiloikka asiantuntijaorganisaation strategian ytimessä: case Porkkana ja keppi Oy. YAMK opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020111923442

E Publications intended for the general public

Rusthollkarhu, S. (2021). Tutkimuksen aikana karttuva tieto auttaa ohjaamaan ja rajaamaan väitöskirjan tutkimuskysymystä. ROBINS-blogi. https://blogs.tuni.fi/robins/teema1/robins-tutkija-sami-rusthollkarhu-tutkimuksen-aikana-karttuva-tieto-auttaa-ohjaamaan-ja-rajaamaan-vaitoskirjan-tutkimuskysymysta/

Heikinheimo, M. (2021). Matka, joka kannattaa tehdä – tutkija Minna Heikinheimon väitöskirjan aihe jalostui ROBINS-tutkimushankkeen teemoista. ROBINS-blogi. https://blogs.tuni.fi/robins/teema1/matka-joka-kannattaa-tehda-tutkija-minna-heikinheimon-vaitoskirjan-aihe-jalostui-robins-tutkimushankkeen-teemoista/

Mikkonen, M. & Hautamäki, P. (2021). Helppous, hyödyt ja hyvä tiimi – alustabisneksen tärkeät 3 H:ta. TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/helppous-hyodyt-ja-hyva-tiimi-alustabisneksen-tarkeat-3-hta/

Mikkonen, M. & Hautamäki, P. (2021). Digitaalisten alustojen monet muodot. TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/digitaalisten-alustojen-monet-muodot/

Perämäki, V. & Hautamäki, P. (2021). Alustaliiketoiminta vie yritykset takaisin peruskysymysten äärelle. TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/alustaliiketoiminta-vie-yritykset-takaisin-peruskysymysten-aarelle/

Hautamäki, P. (2021). Menestyvillä suomalaisilla kasvuyrityksillä ovat prosessit kunnossa. TAMK Journal. https://tamkjournal.tamk.fi/menestyvilla-suomalaisilla-kasvuyrityksilla-ovat-prosessit-kunnossa/

Hautamäki, P. (2021). Digiaikakauden kasvun johtaminen vaatii asennetta ja taitoa. TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/digiaikakauden-kasvun-johtaminen-vaatii-asennetta-ja-taitoa/

Jokiniemi, S. (2021). Myyjän flow ja mahdollistava johtajuus osana yrityksen menestystä. TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/myyjan-flow-ja-mahdollistava-johtajuus-osana-yrityksen-menestysta/

Jokiniemi, S. (2021). Myyntikulttuuri – kilpailuetu vai hidaste? TAMK Journal. https://tamkjournal.tamk.fi/myyntikulttuuri-kilpailuetu-vai-hidaste/

Hjelt, J. (2021). Väitöskirjatutkimus: Miten yritykset voivat uudistua strategisesti ja riittävän ajoissa? ROBINS-blogi. https://blogs.tuni.fi/robins/teema1/vaitoskirjatutkimus-miten-yritykset-voivat-uudistua-stragisesti-ja-riittavan-ajoissa/

Mahlamäki, T. & Kivelä, M. (2021). Kenen tarpeisiin digityökaluja yrityksissä hankitaan? TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/kenen-tarpeisiin-digityokaluja-yrityksissa-hankitaan/

Hjelt, J. & Heikinheimo, M. (2021). Digitaalinen murros liiketoimintamahdollisuuksien liikkeelle panevana voimana. TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/digitaalinen-murros-liiketoimintamahdollisuuksien-liikkeelle-panevana-voimana/

Jokiniemi, S. (2021). B2B-myynnin organisoituminen ja uudistuvat roolit digiajalla. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA. https://mma.fi/ajankohtaista/artikkelit/b2b-myynnin-organisoituminen-ja-uudistuvat-roolit-digiajalla/

Rusthollkarhu, S. & Hautamäki, P. (2021). Myynnissä onnistumiseen tarvitaan aina myös asiakas. TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/myynnissa-onnistumiseen-tarvitaan-aina-myos-asiakas/

Hiekkataipale, E-M. & Jokiniemi, S. (2020). Viisi kulmakiveä pk-yrityksen myynnillisen digiloikan perustana. TAMK Journal. https://tamkjournal.tamk.fi/viisi-kulmakivea-pk-yrityksen-myynnillisen-digiloikan-perustana/

Jokiniemi, S. (2020). Born Digital -mentaliteetti ja skaalattu myyntiprosessi kansainvälistymisen ytimessä. TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/born-digital-mentaliteetti-ja-skaalattu-myyntiprosessi-kansainvalistymisen-ytimessa/

Jokiniemi, S. (2020). Miten varmistat, että yrityksesi digitalisoitumispyrkimykset menevät metsään? TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/tutkimus/miten-varmistat-etta-yrityksesi-digitalisoitumispyrkimykset-menevat-metsaan/

Jokiniemi, S. (2020). B2B-myyntitapaamisten etä- ja lähikoulukuntaa ymmärtämässä. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset -blogi. https://mma.fi/ajankohtaista/blogi/b2b-myyntitapaamisten-eta-ja-lahikoulukuntaa-ymmartamassa/

Jokiniemi, S. (2020). B2B-myynnin organisoituminen ja uudistuvat roolit digiajalla. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset -asiantuntija-artikkeli. https://mma.fi/ajankohtaista/artikkelit/b2b-myynnin-organisoituminen-ja-uudistuvat-roolit-digiajalla/

Jokiniemi, S. (2020) Selkeämpi vai sekavampi myyntiarki digityökalujen kanssa? TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/hanketoiminta/selkeampi-vai-sekavampi-myyntiarki-digityokalujen-kanssa/

Jokiniemi, S. (2021) Myyjän flow ja mahdollistava johtajuus osana yrityksen menestystä. TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/myyjan-flow-ja-mahdollistava-johtajuus-osana-yrityksen-menestysta/

Mikkonen, M. & Kivelä, M. (2020) Kenen koriin sinä laitat munasi? Eli kirjoitus yhteistyön karikoista modernissa liiketoiminnassa. TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/tutkimus/kenen-koriin-sina-laitat-munasi-eli-kirjoitus-yhteistyon-karikoista-modernissa-liiketoiminnassa/

Jokiniemi, S. (2020). Born Digital -mentaliteetti ja skaalattu myyntiprosessi kansainvälistymisen ytimessä. TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/born-digital-mentaliteetti-ja-skaalattu-myyntiprosessi-kansainvalistymisen-ytimessa/

Jokiniemi, S. (2020). Miten varmistat, että yrityksesi digitalisoitumispyrkimykset menevät metsään? TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/tutkimus/miten-varmistat-etta-yrityksesi-digitalisoitumispyrkimykset-menevat-metsaan/

Jokiniemi, S. (2020). B2B-myyntitapaamisten etä- ja lähikoulukuntaa ymmärtämässä. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset -blogi. https://mma.fi/ajankohtaista/blogi/b2b-myyntitapaamisten-eta-ja-lahikoulukuntaa-ymmartamassa/

Jokiniemi, S. (2020). B2B-myynnin organisoituminen ja uudistuvat roolit digiajalla. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset -asiantuntija-artikkeli. https://mma.fi/ajankohtaista/artikkelit/b2b-myynnin-organisoituminen-ja-uudistuvat-roolit-digiajalla/

Jokiniemi, S. (2020) Selkeämpi vai sekavampi myyntiarki digityökalujen kanssa? TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/hanketoiminta/selkeampi-vai-sekavampi-myyntiarki-digityokalujen-kanssa/

Jokiniemi, S. (2021) Myyjän flow ja mahdollistava johtajuus osana yrityksen menestystä. TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/myyjan-flow-ja-mahdollistava-johtajuus-osana-yrityksen-menestysta/

Mikkonen, M. & Kivelä, M. (2020) Kenen koriin sinä laitat munasi? Eli kirjoitus yhteistyön karikoista modernissa liiketoiminnassa. TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/tutkimus/kenen-koriin-sina-laitat-munasi-eli-kirjoitus-yhteistyon-karikoista-modernissa-liiketoiminnassa/

Hautamäki, P. (2021). Menestyvillä suomalaisilla kasvuyrityksillä ovat prosessit kunnossa. [Successful companies have their processes in shape.] TAMKjournal, Tampereen ammattikorkeakoulu, 2021.

Hautamäki, P., Yli-Pietilä, M. & Tani, M. (2020). Suomalaisten yritysten tulisi siirtyä tuotemyynnistä arvoa tuottavaan vuorovaikutusmyyntiin. [Finnish organizations should move from product selling towards value creative interactional selling.] TAMK Journal, 2020. Asiantuntija-artikkelit, Liiketoiminta ja palvelut, 2020. Tampereen ammattikorkeakoulu.

El-Bash, S. & Hautamäki, P. (2021). Leading internal communications in digital environments. TAMK-blogi, Tampereen ammattikorkeakoulu, 2021. https://blogs.tuni.fi/tamk-international/project/leading-internal-communication-in-digital-environments/

Yli-Pietilä, M., Hautamäki, P.& Tani, M. (2021). Miten asiakasmuuri murretaan kilpailluilla B2B-teknologiamarkkinoilla? [How to win at the competitive B2B technology markets?] MMA blogi, 2021. https://mma.fi/ajankohtaista/blogi/miten-asiakasmuuri-murretaan-kilpailluilla-b2b-teknologiamarkkinoilla/

Hautamäki, P. (2021). Ostokäyttäytymisen muutos on jo vanha juttu. [The customers changed buying behavior is old news.] TAMK-blogi, Tampereen ammattikorkeakoulu, 2021. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/ostokayttaytymisen-muutos-on-jo-vanha-juttu/

Hautamäki, P., Yli-Pietilä, M. & Tani, M. (2021). [Self-leadership skills are important in the new normal of sales.] TAMK-blogi, Tampereen ammattikorkeakoulu, 2021. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/itsensa-johtamisen-tarve-korostuu-myynnin-uudessa-normaalissa/

Hautamäki, P. (2021). Myynnin uudella aikakaudella teknologia on must. [Technology is a must in new normal.] TAMK-blogi, Tampereen ammattikorkeakoulu, 2021. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/myynnin-uudella-aikakaudella-teknologia-on-must/

Perämäki, V. & Hautamäki, P. (2021). Alustaliiketoiminta vie yritykset takaisin peruskysymysten äärelle. [Platform-based business brings back to the basics.] TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/alustaliiketoiminta-vie-yritykset-takaisin-peruskysymysten-aarelle/

Mikkonen, M. & Hautamäki, P. (2021). Digitaalisten alustojen monet muodot. [Digital platforms and their different modes.] TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/digitaalisten-alustojen-monet-muodot/

Hautamäki, P. (2021). ROBINS-tutkijoiden kevät on ollut työntäyteinen – myynnin rooli ammattina korostuu. [ROBINS researchers spring time have been busy – In studies B2B sellers role is in the center.] TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/robins-tutkijoiden-kevat-on-ollut-tyontayteinen-myynnin-rooli-ammattina-korostuu/

Hautamäki, P. (2021). Menestyvillä suomalaisilla kasvuyrityksillä ovat prosessit kunnossa. [Successful Finnish growth companies have their processes in a shape.] TAMK Journal. https://tamkjournal.tamk.fi/menestyvilla-suomalaisilla-kasvuyrityksilla-ovat-prosessit-kunnossa/

Uusitalo, K. & Hautamäki, P. (2021). Mistä tämän päivän myynnin johtamisessa onkaan kysymys? [What is the question of today’ sales management?] TAMK-blogi, Tampereen ammattikorkeakoulu, 2021. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/mista-taman-paivan-myynnin-johtamisessa-onkaan-kysymys/

Mattila, M., Yrjölä, M. & Hautamäki, P. (2021). Myynnin digitaalinen transformaatio lähtee liikkeelle poisoppimisesta. [The Digital transformation begins from unlearning.] TAMK-blogi, Tampereen ammattikorkeakoulu, 2021. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/myynnin-digitaalinen-transformaatio-lahtee-liikkeelle-poisoppimisesta/

Hautamäki, P. & Moisio, J. (2021). Toimivatko teidän yrityksenne myyjät muutosarkkitehdin elkein? [Do your sellers work as change architects?] TAMK-blogi, Tampereen ammattikorkeakoulu, 2021. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/toimivatko-teidan-yrityksenne-myyjat-muutosarkkitehdin-elkein/

Hautamäki, P. (2021). Digiaikakauden kasvun johtaminen vaatii asennetta ja taitoa. [Growth leadership demands attitude and skills.] TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/digiaikakauden-kasvun-johtaminen-vaatii-asennetta-ja-taitoa/

Rusthollkarhu, S. & Hautamäki, P. (2021). Myynnissä onnistumiseen tarvitaan aina myös asiakas. [For to be successful in sales – the customer is needed too.] TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/myynnissa-onnistumiseen-tarvitaan-aina-myos-asiakas/

Hautamäki., P. (2021). Uudistumisen aika on nyt. [It’s time for renewal.] Myynti ja Markkinointi. https://issuu.com/myyntijamarkkinointi/docs/321mma_kevyt

Hautamäki, P., Yli-Pietilä, M. & Tani, M. (2020). IoT- ja AI-ratkaisut skaalaavat kokeneenkin myyjän osaamisen: Onko John Wayne myyjän aika viimein ohi? [IoT- and AI-solutions scaling the salespeople knowledge.] TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/iot-ja-ai-ratkaisut-skaalaavat-kokeneenkin-myyjan-osaamisen-onko-john-wayne-myyjan-aika-viimein-ohi/

Hautamäki, P. & Nieminen, J. (2020). Riittääkö myyjien digiosaaminen suomalaisissa pk-yrityksissä? [Is there enough digital sales skills in the Finnish SMEs?] TAMK-blogi, Tampereen ammattikorkeakoulu, 2020. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/riittaako-myyjien-digiosaaminen-suomalaisissa-pk-yrityksissa/

Hautamäki, P. & Moisio, J. (2020). Vastaako tulevaisuuden kaupankäynnistä ja myynnistä robotti? [Are the robots responsible of the future selling?] TAMK-blogi, Tampereen ammattikorkeakoulu, 2020. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/vastaako-tulevaisuuden-kaupankaynnista-ja-myynnista-robotti/

Hautamäki, P. (2020). Tulevaisuuden mahdollisuuksia – Alustatalous ja osaava myynti. [Future opportunities – Platform-based business and competent selling.] Bonfire.fi, blogi 22.9.2020. https://www.bonfire.fi/tulevaisuuden-mahdollisuuksia-alustatalous-ja-osaava-myynti/

Hautamäki, P. & Koskiniemi, T. (2020). Panostus digitaaliseen myyntiin on teollisuuden välttämättömyysinvestointi. [Investements to the digital selling is a must for industrial companies.] TAMK-blogi, Tampereen ammattikorkeakoulu, 2020. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/panostus-digitaaliseen-myyntiin-on-teollisuuden-valttamattomyysinvestointi/

Hautamäki, P. (2020). Alustavat tutkimustulokset todistavat: menestyvät suomalaiset pk-yritykset hyödyntävät teknologiaa ja digityökaluja kansainvälisessä myynnissään. [Preliminary findings show: Successful Finnish companies use technology and digital tools in their international sales.] TAMK-blogi. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/hanketoiminta/alustavat-tutkimustulokset-todistavat-menestyvat-suomalaiset-pk-yritykset-hyodyntavat-teknologiaa-ja-digityokaluja-kansainvalisessa-myynnissaan/

Jokiniemi, S. (2021). Kärvistelyä ja menestystä – koronan vaikutuksia pk-yritysten myyntiin. TAMK-blogi 27.9.2021. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/karvistelya-ja-menestysta-koronan-vaikutuksia-pk-yritysten-myyntiin/

Kivelä, M. (2021) Podcasteja opintojaksoille – miten tehdään oma podcast? TAMK-blogi 12.11.2021. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/opiskelu/podcasteja-opintojaksoille-miten-tehdaan-oma-podcast/

Kivelä, M. (2021) Hankeviestinnän vaikuttavuudesta: ROBINS-tutkimushanke levittää somessa vinkkejä pk-yrityksien kansainväliseen kasvuun. TAMK-blogi 7.12.2021. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/vaikuttavuus/hankeviestinnan-vaikuttavuudesta-robins-tutkimushanke-levittaa-somessa-vinkkeja-pk-yrityksien-kansainvaliseen-kasvuun/ 

Mahlamäki, T. & Kivelä, M. (2021). Kenen tarpeisiin digityökaluja yrityksissä hankitaan? TAMK-blogi 23.3.2021. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/kenen-tarpeisiin-digityokaluja-yrityksissa-hankitaan/

Rusthollkarhu, S. & Kivelä, M. (2021) Myyjä myy ja asiakas ostaa – vai miten se nyt oli. TAMK-blogi 4.1.2021. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/myynti/myyja-myy-ja-asiakas-ostaa-vai-miten-se-nyt-oli/

Jokiniemi, S. (2022) Digitaalisten myynti- ja markkinointiaarteiden löytöretkellä. TAMK-blogi 25.2.2022. https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/hanketoiminta/digitaalisten-myynti-ja-markkinointiaarteiden-loytoretkella/