Kirjoittajaesittely: Miina Kivelä

Miina Kivelä, digimarkkinoinnin lehtori TAMK

Miina kertoo sosiaalisesta myynnistä ja digitaalisesta markkinoinnista sekä ROBINS-tutkimushankkeen kokoomateokseen kirjoittamastaan artikkelista ja näin:

💡”Olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä – heidän tarinoistaan ja persoonistaan. Rakastan katsella sitä, kun ihmiset tekevät asioita omalla tyylillään ja samalla voivat antaa tekemisellään muille vinkkejä, inspiraatiota, uusia näkökulmia ja tapoja tehdä asioita. Sosiaalisessa myynnissä ollaan juuri näiden samojen teemojen äärellä: myyjä on läsnä verkossa ja jakaa tavoitteellisesti asiakkaita ilahduttavia sisältöjä. Sosiaalista myyntiä voidaankin ajatella yhtenä työkaluna, joka auttaa asiakasta eteenpäin ostoprosessissa.

💡 Olen iloinen siitä, että sosiaalisen median pitkään kantama hupifoorumin-leima on vihdoin väistymässä ja yrityksissä on herätty näkemään somekanavien hyödyntäminen ammattikäytössä. Tutkimukset todistavat, että pk-yritykset, jotka rohkaisevat työntekijöitään tavoitteelliseen somen käyttöön, pärjäävät kilpailijoitaan paremmin markkinoilla. Erityisen toimivaa väline some on prospektoinnissa sekä asiakassuhteen ylläpitämisessä. Verkossa kuulostelemalla ja keskustelemalla saadaan myös paljon tietoa asiakkaiden tarpeista, toiveista ja huolenaiheista.

💡 Nuorempana ajattelin, että markkinointi on vaikuttavasti tehtyjä kuvia ja houkuttelevia tv-mainoksia. Nykypäivän digitaalinen myynti ja markkinointi ovat toki sitäkin, mutta myös niin paljon muutakin. Teknologiat mahdollistavat monien asioiden automatisoinnin ja niitä hyödyntämällä voi esimerkiksi muistaa asiakasta merkkipäivänä tai kerätä palautteen webinaarista. Tämä vapauttaa aikaa rutiinitehtävistä kasvun ja kehittymisen teemoihin.

💡 Kansainvälistymisessä sosiaalista median verkostoja voidaan hyödyntää esimerkiksi yhteydenpitoon kv-kumppaneiden kanssa, asiakkaiden tarpeiden ja potentiaalisten asiakkaiden kartoittamiseen sekä luottamuksen rakentamiseen. Kohdemaan vaikuttajat voivat olla myös hyvä keino tavoittaa uusia segmenttejä markkinoilla.

💡 Sosiaalisen median tavoitteellisella ja ammatillisella käytöllä saadaan tutkitusti etua kilpailijoihin nähden. Tuloksia saa jo aikaan panostamalla 5-10% työajasta sosiaaliseen myyntiin. Yrityksen pitää kuitenkin varmistaa, että tuohon panostukseen kannustetaan, eikä se ole vain oman ehtimisen varassa.”

Pääset lukemaan Miina Kivelän ja Kati Koivusen artikkelin ” Sosiaalinen myynti tukee B2B-yrityksen kansainvälistä kasvua ” ROBINS-tutkimushankkeen kokoomateoksesta ”Älykkäällä myynnillä kansainväliseen kasvuun”.